Обезщетение при ампутация на пръсти

14.09.2020

През 2017г., към нас се обърна Й.А. от Габрово, която беше претърпяла трудова злополука. Беше много притеснена как ще продължи живота си и дали има право да получи обезщетение за претърпените от нея болки и страдания. В предприятието, в което работи, на една от машините, при неправилна манипулация от нейна страна, машината затиска палеца и показалеца на едната ѝ ръка. След това машината остава в това положение за около 5 минути, поради което двата пръста по-късно са ампутирани.

С помощта на кантората ни Й.А. предявява иск за обезщетение за претърпяната от нея злополука. Производството се разви пред 3 съдебни инстанции за срок от 2 години. Окончателното решение на Върховния касационен съд на РБ приема, че справедливото обезщетение за претърпените от пострадалата болки и страдания е в размер на 80 000 лева., като сумата е намалена с 50% поради това, че тя е допуснала груба небрежност като е нарушила правилата за безопасност и е поставила пръстите си на място, където това е изрично забранено от работодателя ѝ. Благодарение на действията на кантората, ни присъдената сума от 40 000 лева е обезпечена и е събрана веднага след приключване на дело, заедно с още около 10 000 лева лихви. Обезщетението не може да компенсира напълно претърпените болки, но може да донесе финансово спокойствие на клиента, както и чувство за справедливост.

Водещият адвокат по заведените искове е адв. Георги Вълев от кантората ни, който има дългогодишен опит по трудови спорове.