Незаконно уволнение на учител по срочен трудов договор

14.09.2020

През 2018г. с нас се свърза Б.А. за защита на правата му във връзка с прекратяването на трудовото му правоотношение. Същият беше уволнен и имаше нужда от помощта ни, за да защити правата си. Той беше заемал длъжността “Ресурсен учител” в средно училище в Пазарджишка област. Трудовият му договор е сключен като срочен за една учебна година и е прекратен в началото на следващата година.

Съдебна практика по отношение за това дали за длъжност “ресурсен учител” може да се сключи срочен трудов договор липсваше към момента на уволнението.

Предявихме искове в съда с искане клаузата, която определя договора като срочен да бъде обявена за нищожна, уволнението да бъде признато за незаконно, клиентът ни да бъде възстановен на заеманата длъжност, както и да бъде заплатено обезщетение за времето за оставане без работа. Две години по късно производството завърши пред последната трета инстанция - Върховния касационен съд. Със съдебното решение уволнението е признато за незаконно, клиентът ни е възстановен на заеманата длъжност и е присъдено обезщетение за 6-месечния период за оставане без работа.

С постановяването на съдебното решение, Върховния касационен съд отговори ясно, че ресурсните учители също извършват преподавателска дейност, която е основна за училищата. Специализацията им се изразява в работа с деца със специални образователни нужди, които трябва задължително да получат образование до навършването на 16-годишна възраст.

Към настоящия момент клиентът ни зае обратно длъжността “ресурсен учител” и е щастлив, че може да помага на децата да се интегрират по-добре и работи това, което обича.