Наследени задължения за сметка за ток

21.08.2023

Към кантората ни се обърна Г.С., която е наследила недвижим имот на свой роднина. Когато е отишла да прехвърли партидите на свое име е разбрала, че електроподаването е спряно и има огромни неплатени сметки за ток. От "Електроход продажби" ЕАД са ѝ заявили, че следва да плати всичик задължения, за да се прехвърли партидата на нейно име. Въпросът, с който се обръна към нас Г.С. е действително ли се дължи сумата и как може да се защити.

След като се ангажирахме с казуса, направихме справка по партидата на апартамента и се установи, че търсената сума от "Електроход продажби" ЕАД е за над 11 000 лева. За да разберем дали сумата се дължи, първо се свързахме с дружеството, за да разберем за какъв период е натрупана въпросната сметка. Оказа се, че сумите са почти изцяло погасени по давност, тъй като бяха за период, който е по-стар от 3 години. С цел да избегнем излишен съдебен процес, направихме възражение за изтекла погасителна давност, но получехме отрицателен отговор, че дружеството няма да приложи давностния срок. След това предявихме иск, че вземанията по партидата не се дължат, тъй като са погасени по давност. При предявяване на иск електрозахранването може да бъде възстановено преди приключване на делото. С Решение на Софийски районен съд, което бе постановено около 5 месеца по късно, съдът призна, че почти цялата сума, с изключение на около 300 лева е погасена по давност. Така нашият клиент спести една значителна сума, която не се дължи, а "Електроход продажби" ЕАД възстанови почти напълно направените разноски по делото.

Водещ адвокат по предявените искове е адв. Георги Вълев