Как да поправим грешка в кадастъра?

28.08.2023

Към нас се обърна Г.Л., чиито имот грешно бе разположен в кадастралната карта. Клиентът ни се е обърнал към проектант, който е депозирал заявление за поправка на грешката, адресирано до началника на СГКК – гр. Бургас. Поправката на грешката е нужна, тъй като за да придобие разрешение за строеж, необходимо е границите на имота да са нанесени коректно, за да може новопостроената сграда да се нанесе правилно, спрямо действителните пространствени измерения на имота.

 

Началникът на СГКК – гр. Бургас е одобрил изменението и е издал заповед, с която се коригира грешката – действително констатирано е очевидна грешка да е налице, предвид че дори не е нанесена пълния обем квадратура на недвижимия имот.

 

Собственикът на съседния недвижим имот обаче решава да обжалва заповедта пред съда, тъй като счита, че по този начин се присвоява неправомерно част от неговия недвижим имот.

 

В съдебния процес събрахме множество доказателства за наличието на грешка. Констатира се, че липсва част от площта на имота, записана в нотариалния акт, спрямо нанесеното в кадастралната карта. Назначи се съдебно-техническа експертиза, която беше категорична, че спорната граница е маркирана от трайни топографски обекти – в случая дере, което разделя имота на клиента ни и оспорващия заповедта и няма как да има колизия между правото на собственост на едната и другата страна. Разпитахме и свидетели за това за какво се е ползвал имота и докъде са се простирали границите му.

 

В крайна сметка Върховният административен съд със своето решение (с решението на ВАС можете да се запознаете тук) призна, че очевидна фактическа грешка е налице. ВАС прие, че дефиниращата разпоредба на § 1, т. 16 ДР ЗКИР обвързва „непълноти или грешки“ с границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия, а от друга – спорът за материално право като основание да се откаже изменение на кадастъра по хипотеза не може да възникне при установена явна фактическа грешка. Спорът е ограничен единствено до констатацията за непълнота или грешка – арг. чл. 54, ал. 2 ЗКИР.

 

В случая, целият спор е произтекъл от грешка при мащабирането при нанасянето на имотите в кадастъра – различният мащаб на предишните карти, ползвани при създаването на кадастралната карта, са дали резултат грешно нанасяне на имота, без всъщност да има застъпване между двата имота.

 

Подобен проблем е важно да бъде отстранен своевременно, тъй като случай на бъдещ спор, едно дело може да отнеме години. Това сериозно може да попречи на инвестиционните намерения на собствениците на имота и да ги увреди, като заради една подобна грешка пропуснат полза на значителна стойност. В случай, че имате сходен казус, не се колебайте да се обърнете към нас.

 

Водещ адвокат по делото е адв. Елена Терзиева, която можете да намерите на телефоните в сайта ни.