Договор за потребителски кредит с „Кредисимо“ и проблеми с „Ай Тръст“

10.08.2023

В случай, че имате договор за кредит с Credissimo и имате затруднения с погасителните вноски, възможно е да имате проблеми и с фирма „Ай Тръст“ ЕООД.

Срещана хипотеза е кредитополучателя да е сключил договор с „Ай Тръст“ ЕООД, по силата на който това дружество да поръчителства в полза на кредитополучателя пред Кредисимо. Тогава, при забава на потребителя, Ай Тръст покрива задълженията му. Респективно, потребителят ще дължи вече към „Ай Тръст“ ЕООД, а не към Credissimo.

Всъщност, сключването на договор за поръчителство с Ай Тръст, в някой договори с потребители на Кредисимо, е условие за по-бързо отпускане на кредита.

Поради това, съдилищата всъщност третират двата договора като едно – договора за кредит с Кредисимо и договора за поръчителство с Ай Тръст.

Това заключение на съда резултира в недействителност на договора за кредит. Законът изисква в договора за кредит да се посочват всички разходи като общ годишен процент на разходите или ГПР. Формално, това е сторено по договора за кредит, но тъй като договорът за поръчителство е част от него, а в договора за поръчителство с Ай Тръст има уговорено възнаграждение в полза на поръчителя, тогава стойността на ГПР се променя и става по-голяма. Ако това е налице, договорът за кредит е нищожен и не поражда действие – не се дължат лихви, такси, разходи и всякакви други парични суми извън чистата стойност на полученото. Тоест ако примерно са изтеглени 1000 лв., а от другата страна се търсят 1500 като обща стойност с всички разходи, дължи се чистата стойност от 1000 лв.

Подобни казуси са разглеждани и от Софийския районен съд и от Софийския градски съд, с които можете да се запознаете като кликнете линковете. Съдилищата се съгласяват, че в тези случаи следва да се защити кредитополучателя, който да върне само каквото е взел - без лихви и допълнителни такси.

Ако имате такъв проблем, съветваме да се консултирате със специалист от кантората, който да прецени дали договорът за кредит е недействителен.

Ако това се констатира, както посочихме, дължите чистата стойност на полученото. От нея обаче се приспадат направени до този момент плащания, което се прави чрез прихващане. В дадения горе пример, ако сте направили да речем 3 вноски по 100 лв. при изтеглени общо 1000 лв., ще дължите остатък от 700 лв.

Ако нямате възможност да погасите това задължение вероятно ще се стигне до съдебна процедура, поради което съветваме да поддържате адресната си регистрация актуална, тъй като ако получите книжа от съда, това ще стане на този адрес. От този момент имате срокове за защита, поради което е добре да се обърнете към наш специалист възможно най-скоро.