Договор за кредит в швейцарски франкове с Юробанк България

14.07.2023

Ако имате договор за кредит с Юробанк, възможно е да дължите много по-малко, отколкото се претендира от Вас. Това важи особено за случаите, когато договорът за кредит е сключен отдавна или пък е сключен нов такъв, с който е рефинансирано старо задължение към същата банка.

Юробанк често отпускат кредитите си в швейцарски франкове, като идеята е кредитополучателите да носят риска от промяната във валутния курс. Такава уговорка обаче е неравноправна, съответно непораждаща действие.

Ако да речем към 2008г. е изтеглена определена сума в левове, но реално в договора са записани франкове като отпусната сума, отношението между сумата  в лева и сумата в швейцарски франкове се регулира от курса към съответния ден, който към 2008г. е бил например 1.17519.

По-късно, тази цена се покачва и нататък във времето в дадения пример - условно през 2015г. курсът нараства на 1.8110. Реално, дължимата сума към банката в лева се увеличава изкуствено, едностранно от Юробанк.

Съобразно изложеното горе, в груби стойности и без точните математически изчисления, ако е отпуснат кредит във франкове за приблизително 140 000 швейцарски франка, неговата стойност в лева към 2008г. е към 164 000 лв. По-късно, през 2015г., предвид увеличението в курсовете, левовата равностойност е около 253 000 лв.

Така потребителите заплащат повече на Юробанк - почти 100 000 лв., отколкото дължат. Ако вече е извършено плащане, банката дължи обратно връщане на сумите. Често тези суми са значителни, особено при ипотечните кредити, предвид че с течението на годините недължимите плащания се натрупват.

Върховният касационен съд е имал възможност многократно да се произнася по тези въпроси, като се отсъжда в полза на кредитополучателя, в смисъл че дългът следва да се определи по първоначалнага уговорка, без неравноправните клаузи. Тук можете да се запознаете с едно такова решение, като в него са цитирани над 3 други решения на ВКС по сходни казуси.

Не се притеснявайте да търсите правата си и в случай, че сте сключили допълнителни споразумения с Юробанк за такъв кредит или пък същият е рефинансиран с ново задължение. Анекси с Юробанк, в които признавате, че дължите определена сума, не пораждат действие, ако сумата е определена въз основа на неравноправна клауза – като тази за носене на валутния риск от потребителя.

Съветваме Ви да съберете всички документи, с които разполагате – договор за кредит, анекси, допълнителни споразумения и погасителни планове (по възможност и справка за заплащаните през годините суми, банките предоставят извлечения за движенията по сметката). Наш специалист ще може да Ви посочи какво се дължи обратно към Вас от банката и дали изобщо размерът на претенциите на Юробанк е такъв, какъвто би признал съда.

Водещ адвокат в кантората ни по делата срещу банки или кредитни институции е адвокат Боян Лимебров.