Мога ли да заведа ново дело за придобиване на имот частна държавна или общинска собственост по давност?

01.12.2022

С Решение № 3 от 24.02.2022г. по к.д.16/2021г. на Конституционния съд на Република България, бяха обявени за противоконституционни разпоредбите, предвиждащи спиране на придобивната давност по отношение на имотите частна държавна и общинска собственост. Решението беше обнародвано на 04.03.2022г. и същото е влязло в сила на 08.03.2022г.

Преди 08.03.2022г. съдът приемаше, че имоти частна държавна и общинска собственост не могат да се придобиват по давност.

Така на практика, много хора, които са завели дела за придобиване на такива имоти по давност, позовавайки се на упражняване на давностно владение в периода 01.06.1996г. - 01.06.2006г., са ги загубили заради разпоредбите, обявени с гореописаното решение на КС за противоконституционни.

Кантората ни счита, че след приемането на посоченото Решение на Конституционния съд, хората, които вече са водили дела и са ги загубили, разполагат с възможност да заведат ново дело за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост по давност, като се позоват на упражняване на придобивна давност в периода 01.06.1996г. - 09.03.2022г.

Екипът на кантората ни, който се занимава с вещно право, вече е започнал подобни производства, които очакваме в скоро време вече да има първо положителни решения за нашите клиенти.

Статията е изготвена от

адвокат Елена Терзиева

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.