Можем ли да спрем изпълнението на заповед за преустановяване ползването на строеж?

04.08.2023

Можем ли да спрем изпълнението на заповед за преустановяване ползването на строеж? 

 

Какво представлява заповедта за преустановяване ползването на строеж? 

Заповедта за преустановяване ползването на строеж е индивидуален административен акт, на който законът е придал незабавно изпълнение по силата на закона.

Какво следва след като бъде издадена заповед за преустановяване ползването на строеж?

След като бъде издадена заповед за преустановяване ползването на строеж, тя има незабавно действие

Това означава, че преди лицето, срещу което е издадена заповедта, да има възможност да обжалва законността ѝ, то следва да преустанови ползването на обекта. Това много често води до ситуация, в която, макар заповедта да е незаконна, лицето е преустановило ползването на обекта за определен период, от което понякога претърпява и вреди.

Мога ли да се защитя срещу незабавното действие на заповедта за преустановяване ползването на строеж?

Да, можете. Законът предвижда възможност заедно с подаване на жалбата срещу заповедта, да поискаме от съда да спре изпълнението ѝ. За това обаче е необходимо да са налице следните предпоставки - ако изпълнението ѝ би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

С какво можем да сме Ви полезни?

Ако имате нужда от защита по административноправни казуси, нашият екип е специализиран в представителство по подобни казуси и ще Ви съдейства.

 

Статията е изготвена от 

адвокат Елена Терзиева

адвокатско дружество "Милованови", София

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.