Въпроси и отговори

договор за процесуално представителство

Вашият въпрос:

Здравейте, въпросът ми е свързан с процесуално представителство по дело за делба на наследство. Майка ми, като страна по дело за делба, имаше договор с адвокат за процесуално представителство. След смъртта на майка ми, аз, като единствен неин наследник, се обърнах за правно съдействие във връзка с делото към същия адвокат. Адвокатът каза, че след като майка ми е платила определената от него сума за първа фаза, не следва да правим нов договор за процесуално представителство, а трябва само да го опълномощя да ме представлява в съда, т.к. съм единствен наследник на майка си. Въпросът ми е правилно ли е да се оформи по този начин моето представителство? Договорът за процесуално представителство на майка ми не е ли сключен с оглед на нейната личност и след като тя е починала, той се счита за прекратен? С така предложеното решение от адвоката, не оставам ли аз без договор за правна защита? За мен договорът за процесуално представителство не е само платежен документ, с кйто се оформя заплащането/ получаването на адвокатския хонорар. Може би трябва да се изготви допълнетелно споразумение с моето име към първия договор?

Нашият отговор:

В качеството си на законен наследник на майка Ви, Вие встъпвате в правата и задълженията й, включително в тези по договора за правна защита и съдействие.