Въпроси и отговори

Смяна на позиция и отдел

Вашият въпрос:

Здравейте, от началото на Август месец се местя от един отдел в друг във фирмата, в която работя, на нова позиция. Мои познати ми споменаха,че трябва задължително да поискам в новия трудов договор, които се очаква да подпиша, да бъде включена клауза,че старото ми работно място( позиция) ще се пази в рамките на изпитателния срок(три месеца). Искам да знам дали такава клауза е по закон или е по преценка на работодателя само и имам ли право да поискам да бъде включена в новия ми договор.

Благодаря

Нашият отговор:

За да бъдете преместена на друга длъжност, е необходимо това да стане с допълнително споразумение. Освен ако няма да замествате някой служител и за това да се налага промяна на длъжността, която ще заемате, нямате правен интерес от включване на такава уговорка. Имате интерес единствено от включване на клауза, в смисъл, че изтеклата част от срока за изпитване ще се зачита, т.е. няма да започне да тече нов 6-месечен срок.