Въпроси и отговори

Запор

Вашият въпрос:

Здравейте.Имам 2 запора за не имуществени вреди за доста голяма сума.Имам 2 въпроса.
Първия е мога ли да изтегля кредит от банка и дали това ще излезе при тях при положение ,че кредитното ми минало е чисто.
Втория е как мога да лавирам с тези запори и имат ли някаква давност как може по малко пари да ми удържат?

Нашият отговор:

1. При отпускането на кредити банката най-често се интересува от това дали кредитополучателят разполага с имущество, което да служи като обезпечение. Предвид обстоятелството, че това задължение не се отразява в кредитното Ви досие в Централния кредитен регистър към БНБ, освен ако не направят справка за образувани изпълнителни дела срещу Вас, най-вероятно няма да е нещо, което ще препятства предоставянето на кредит.

2. За да Ви дадем становище дали задължението Ви е погасено по давност, е необходимо да проучим изпълнителното дело. По отношение на размера на удръжките, които могат да се оправят, е необходимо  с тях да не се засяга несекветируемия доход, чийто размер е уреден в чл.446 от ГПК. 

Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.