Въпроси и отговори

Даване на писмени обяснения

Вашият въпрос:

Здравейте!Длъжна ли съм да дам писмени обяснения по време на болничен?Поканата за това ми беше връчена два дни преди да постъпя в болница,където останах 6 дни,а болничният пролължава/засега още 20 дни/?Благодаря!

Нашият отговор:

Разполагате с възможност преди да изтече  срокът за даване на обяснения, да направите искане за неговот продължаване, като едновременно с това предоставите на работодателя болничния лист. Ако в срока за даване на обяснения, сте били в болница, това обстоятелство може да бъде счетено като такова, обуславящо по-дълъг срок, за предоставяне на обяснения. Следва да имате предвид, че ако се започнали ползването на законоустановен отпуск и продължавате да го ползвате към момента на връчване на заповедта за дисциплинарно уволнение, за да бъде уволнението законно, е необходимо работодателят да поиска разрешение от инспекцията по труда, тъй като се ползвате от предварителната закрила по чл.333 от КТ.