Въпроси и отговори

Неплатена отпуска

Вашият въпрос:

Преди два месеца започнах нова работа , налага ми се да изляза неплатената отпуска да гледам детето което е на 2,5месеца имат ли право да ми откажат

Нашият отговор:

За отглеждане на дете до 2-годишна възраст, разпоредбата на чл.164 от КТ, прежвида ползването на платен отпуск. Работодателят е длъжен да разреши ползването на този отпуск, когато лицето има право, въз основа на негово писмено заявление. 

По отношение на неплатения отпуск по чл.160 от КТ, работодателят има право да откаже да разреши ползването на същия.