Въпроси и отговори

Възбрана от топлофикация

Вашият въпрос:

Здравейте! Моето питане е: Топлофикация е направила възбрана върху имота в който живеем,сметките са от преди повече от 10години има две дела при две ЧИСта искат да заведат и трето дело,в апартамента в който живеем няма парно повече от 15 години.Идва ли са на проверки и съм се подписвала на протокол че не ползвам парно,какво може да се направи в този случай мога ли да вдигна възбраната и изтегли ли са,делата по давност.

Нашият отговор:

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика, поради което е необходимо, за да Ви дадем становище, да проучим изпълнителните дела. За да е изтекла погасителната давност, е необходимо в рамките на три или пет години (в зависимост от това дали изпълнителният лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело е издаден въз основа на заповед за изпълнение или на съдебно решение) да не са предприемани действия за прекъсване на давността. На практика често такива действия са предприемани, макар длъжникът да не е узнал за тях (например, наложен е запор в банка, в която длъжникът няма банкови сметки). При това положение, от значение е дали са предприемани изпълнителни действия по изпълнителните дела и кога (ако има 2-годишен период на бездействие, по делото е настъпила т.нар. "перемпция"). Ако делото е "перемирано", т.е. прекратено по силата на закона, но давността не е изтекла, можем да поискаме прекратяване на изпълнителното дело, респ. вдигане на наложената възбрана, но Топлофикация може да образува ново изпълнително дело и да прекъсне давността, като по него отново да наложи възбрана върху имота. Ако давността е изтекла, можем да предявим иск за установяване, че не дължите сумите поради изтекла погасителна давност.  За да Ви кажем обаче какви варианти за действие имаме, е необходимо да проучим изпълнителните дела, както и делата в съда, в рамките на които са издадени изпълнителните основания. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!