Въпроси и отговори

Отказ на ЧЕЗ да отпише погасени по давност задължения

Вашият въпрос:

Имам сметка от ЧЕЗ. Близо 6 г. не са предприети мерки от тяхната страна и ЧСИ е прекратил с постановление изпълнителното дело , което е влязло в сила на 16.12.2016, но все още стоят сумите като неплатени

Нашият отговор:

Давността в гражданското право не се прилага служебно, поради което от ЧЕЗ отказват да отписват задължения преди да има съдебно решение, установяващо, че сумите не се дължат поради изтекла погасителна давност. При това положение, от значение за Вас е дали задълженията Ви са погасени по давност. За да Ви дадем становище дали давността е изтекла, е необходимо да проучим изпълнителното дело, тъй като от значение е на първо място с каква давност се погасяват задълженията (3-годишна, ако изпълнителният лист е издаден въз основа на заповед за изпълнение, срещу която не е подадено възражение, или 5-годишна, ако е издаден въз основа на съдебно решение), катко и кога е предприето последното валидно изпълнително действие. Не е от значение за давността нито кога е посочено, че е предприето последното валидно изпълнително действие в постановлението на ЧСИ за прекратяване (възможно е да по-ранен момент), нито кога е влязло в сила постановлението за прекратяване на делото. При това положение, след като проучим изпълнителното дело и ако давността е изтекла, можем да предявим иск за установяване недължимост на сумтие и след като има влязло в сила съдебно решение в този смисъл, от ЧЕЗ ще отпишат задълженията. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!