Въпроси и отговори

Дълг към ЕОС Матрикс

Вашият въпрос:

Преди 6м разбрах,че съм длъжник на ЕОСимала съм кредитна карта от ОББ през 2005 или 2006г.,а те били изкупили дълга.Обявиха,че сумата от 500лв е нараснала на 1950лв и настояват да я платя.Аз направих една вноска от 100лв и се сетих, че има давностен срок.Искам да попитам какъв е той и мога ли да се възползвам.Имат ли право да тормозят мен и възрастните ми родители, имайки в предвид, че банката даже не ме е уведомила,нито те,че изкупуват дълга ми.Искам да попитам те имат ли право да запорират сметки или да ме дадат чси.Какво бих могла да направя в сегашното положение. Благодаря предварително.

Нашият отговор:

Давността за задълженията за главница по договор за кредитна карта е 5 години, а за тези за лихва - 3 години. Практиката приема, че давността за задълженията започва да тече от изтичане на срока на договора за кредитна карта. След изтичане на погасителната давност задължението продължава да съществува, но същото не подлежи на принудително изпълнение. Тъй като давността в гражданското право не се прилага служебно, колекторските фирми като ЕОС Матрикс често отказват да отписват задълженията преди да има влязло в сила съдебно решение, установяващо недължимост на сумите поради изтекла погасителна давност. Ако ЕОС Матрикс са Ви уведомили за цесията, това е достатъчно, тъй като те най-често имат пълномощно от ОББ за уведомяване на длъжник. В случай че давността за задължението Ви е изтекла, можете да предявите иск срещу ЕОС Матрикс за установяване недължимост на сумите поради изтекла погасителна давност, тъй като другият вариант е да чакате евентуално дело от тях, но трябва да поддържате актуален настоящия си адрес, ако имате такъв, съотв. постоянния, тъй като съдебните книжа ще бъдат изпратени на него и ако не предприемете съответните действия за защитата Ви своевременно, съдът ще Ви осъди макар давността да е изтекла, тъй като същата не се прилага служебно. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!