Въпроси и отговори

Напускане по време на изпитателен срок

Вашият въпрос:

Здравейте, моя приятелка си смени работата преди около 2 месеца. На новата и работа е назначена с трудов договор на основание чл.67.ал1.тч.1. с изпитателен срок за 6 месеца в полза на работодателя. Срока на договора след тези 6 месеца става постоянен. Въпроса ми е следния : Тъй като тя иска да напусне работата ( поради лични съображения ), но не може да изкара срока на предизвестието за прекратяване на трудовия и договор който е 1 месец- 1.Може ли заедно с уведомлението за напускане да подаде и молба за отпуска ( Доколкото знам има необходимите месеци за да ползва отпуска от предния и работодател )? 2.Работодателят и може ли да не и разреши ползването на отпуска ,след като има подадено заявление за напускане ? 3.В случай, че ползва болничен по-време на предизвестието ,работодателят и може ли да и наложи някакви санкции или дисциплинарно наказание? Предварително Ви благодаря за отговора!

Нашият отговор:

1. Възможно е заедно с предизвестието за прекратяване на трудовия договор, служителят да подаде и молба за ползване на годишен отпуск. 

2. Работодателят по правило не може да откаже на служителя ползването на платен годишен отпуск, но е необходимо неговото разрешение, за да може лицето да започне да ползва ефективно отпускът. Като изключение работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск при наличие на важни производствени причини, но тази хипотеза е рядкост.

3.Когато лицето е започнало ползването на разрешения му отпуск, същото се ползва от т.нар. специална закрила при уволнение - чл.333, ал.1, т.4 от КТ. Това означава, че за основанията за прекратяване на трудовия договор, посочени в чл.333 от КТ (сред които е и дисциплинарното уволнение), работодателят първо трябва да поиска разрешение  от Инспекцията по труда и едва ако получи такова, да прекрати трудовия договор.