Въпроси и отговори

Изпълнително дело

Вашият въпрос:

Здравейте. Имам кредити които са към ЧСИ. Единият кредит е от 2014г - Мога ли да подам молба или друго за изтекла давност? Също така може ли през 2015г ЧСИ да е имало дело и сега да иска да води ново преди да изтекат 5г? Какво да сторя

Нашият отговор:

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конретика и за да Ви дадем становище, е необходимо да проучим изпълнителното дело. От значение за това дали задължението Ви е изтекло по давност, е дали по изпълнителното дело са предприемани действия за прекъсване на давността, както и в какъв период същите са предприемани. В случай че взискателят е бездействал в продължение на повече от 2 години, делото се е прекратило по силата на закона, настъпила е т.нар. "перемпция". В този случай давността ще започне да тече от последното валидно изпълнително действие. Тъй като по перемирано изпълнително дело не могат да се извършват валидни изпълнителни действия, е възможно кредиторът да изтегли изпълнителния лист и да образува ново дело, по което може да извършва валидни действия и да прекъсва давността, стига преди това давността да не е изтекла. Предвид обстоятелството, че давността в гражданското право не се прилага служебно, е необходимо да има съдебно решение, установяващо недължимост на сумите поради изтекла погасителна давност или споразумение за отписване на дълга между Вас и кредитора.