Въпроси и отговори

съкращение

Вашият въпрос:

Здравейте, въпросът ми е по какъв член трябва да ме съкратят за да ми изплатят обезщетение и да отида на бюрото по труда?

Нашият отговор:

За да имате право на обезщетение за безработица е необходимо да сте осигуряване за този осигурен социален риск през 12 месеца от последните 18. Ако това условие е налице, имате право на обезщетение без значение на основанието, на което е прекратено правоотношението Ви. Основанието за прекратяване е от значение за размера и продължителността на изплащане на обезщетението, като чл.54б, ал.3 от Кодекса за социалното осигуряване са посочени основанията при прекратяване на които имате право на мининалния размер на обезщетението за срок от 4 месеца. При всички други основания, размерът и периодът на изплащане ще се определят по общите правила.