Въпроси и отговори

Осъдена за потребителски кредит

Вашият въпрос:

Здравейте, интересува ме след осъждане за потребителски кредит без никакво предизвестие. Дали имам право да оспорвам? Може ли да направя нещо?Какви права имам в този случай?

Нашият отговор:

Възможно е изпълнителният лист да е издаден в рамките на два вида производства - исково или заповедно. На следващо място, от значение е датата, на която е издаден изпълнителният лист, респ. е образувано делото, тъй като Гражданския процесуален кодекс беше променен в частта, уреждаща уведомяването и последиците при неоткриване на лицето на адреса. Следва да имате предвид, че дори задължението Ви да е било погасени по давност към момента на образуване на делото пред съда, ако връчването е редовно (например, уведомена сте чрез залепване след 3 посещения в рамките на 1 месец по различно време и в работни и почивни дни), сте загубили възможността да направите това възражение, и е започнала да тече нова давност. На следващо място, ако не сте уведомена редовно, в зависимост от вида на производството, можете да искате отмяна на решението, респ. да подадете възражение за възстановяване на срока, но тези възможности са ограничени във времето в определени срокове от узнаването от Вас за издадения срещу Вас изпълнителен лист. Тъй като казуси като Вашия се отличават с висока степен на конретика, за да Ви кажем какво може да предприемете, е необходимо както да се запознаем с документите, с които разполагате, така и да проучим делото в съда и  изпълнителното  дело. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!