Въпроси и отговори

Задължение към мтел с изтекъл давностен срок.

Вашият въпрос:

Здравейте. Към кой съд трябва да се обърнат сг груп за събиране на задължение с изтекъл давностен срок- 9-10 год.Благодаря Ви.

Нашият отговор:

Дело за установяване недължимост на суми към "Мобилтел" ЕАД (понастощяем "А1 България" ЕАД), респ. прехвърлено на колекторската фирма "С.Г.Груп" ООД, има потребилски характер, и ще бъде подсъдно на районния съд по настоящия, а ако няма такъв, по постоянния адрес на ищеца, т.е. по Вашия настоящ, а при липса - по Вашия постоянен адрес. При предявяване на такъв иск следва да имате предвид, че трябва да обосновете правен интерес от иска, например от колекторската фирма да са Ви изпращали съобщения/покани за изпълнение. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!