Въпроси и отговори

Давност! Отпадане на възбрана върху имот!

Вашият въпрос:

С брат ми се съсобственици на имот (жилище) по наследство. През 2009 г. с/у брат ми е заведено гражданско дело и на база това дело през 2011 г. ЧСИ образувало Изпълнителни дело. Чрез писмо ЧСИ ме уведомява, че пристъпва към принудително изпълнение по вземането на Кредитора. За целта има наложена възбрана на идеалната част от имота, собственост на брат ми. Сега аз искам да закупя дела на брат ми, но не знам дали още стои възбраната. Изтекла ли е по давност, т.е. паднала ли е възбраната в/у имота? Как мога да установя това?

Нашият отговор:

За да Ви дадем становище дали има основание за заличаване на възбраната, е необходимо да проучим изпълнителното дело. Ако делото е прекратено по силата на закона (поради бездействие на взискателя повече от 2 години), възбраната следва да бъде заличена.От значение е и дали давността за задължението е изтекла, защото ако не е, кредиторът може да образува ново дело и да наложи нова възбрана върху имота. Предвид обстоятелството, че изпълнителното дело е от 2011г., е много вероятно същото да се е прекратило по силата на закона и задълженията на брат Ви да са се погасили по давност. Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика и за да Ви дадем становище, е необходимо да се запознаем с изпълнителното дело. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разполжоение!