Въпроси и отговори

Задължения към теленор

Вашият въпрос:

Колко е давността на задълженията към този оператор

Нашият отговор:

За задълженията към мобилни оператори се прилага кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от датата, на която е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано задължението. Най-вероятно към настоящия момент задължението Ви е погасено по давност. Тъй като обаче в гражданското право давността не се прилага служебно, колекторските фирми отказват да отписват задълженията преди да има влязло в сила съдебно решение, установяващо недължимост на сумите поради изтекла погасителна давност. Към настоящия момент разполагате с две възможности: или да предявите иск, с който да признаете за установено, че не дължите сумите поради изтекла погасителна давност, или да поддържате актуален настоящия си, а ако нямате такъв - постоянния си адрес, и да чакате да бъде образувано евентуално дело срещу Вас и след получаване на документите по него, след което да организирате своевременно защитата си. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако решите да предявите иск, сме на разположение, за да Ви съдействаме!