Въпроси и отговори

прекратяване трудов договор

Вашият въпрос:

Здравейте, накратко ТД ми е прекратен въз основа на чл. 328 ал.2 , но реално до самото ми съкръщаване нямаше във фирмата обявяване на ново щатно разписание. Дори да е вече възникнало, е само фиктивно, длъжността е преименована като обема на работа е същия като на премахнатата длъжност.
Иск за неправомерно съкращаване в съда мога да заведа до 2м. безплатно до колкото разбрах?!

Нашият отговор:

За да Ви дадем становище дали заповедта за уволнението Ви е незаконна, е необходимо да се запознаем със съдържанието й. Посочили сте, че трудовият Ви договор е прекратен на основание чл.328, ал.2 от КТ - който предвижда,че служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. Това основание е различно от съкращаването на щата, респ. намаляването на обема на работа.

Работниците са освободени от заплащане на държавни такси по трудови дела. Ако обаче загубите делото, може да бъдете осъдена да заплатите сторените от работодателя Ви разноски.

Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!