Въпроси и отговори

поръчителство

Вашият въпрос:

През 2010 станах поръчител.През 2012 година същият бе преподписан.От 2014 година е необслужван от титуляра.Започнах да ми звънят от колекторска фирма,че не могат да се свържат с титулира и съкредитоискатела(бащата на титуляра).То този момент нито банката нито никой не ме е уведомил,че е прехвърлен кредита и така нататък.Какви са моите права?Искат ми телефона на титуляра,аз нямам.И да ми обясняват как аз ще те трябва да плащам

Нашият отговор:

Поръчителят отговаря за чужд дълг. Поради това, законът е предвидил специално основание за прекратяване отговорността на поръчителя - бездействие на кредитора в рамките на 6 месеца от настъпване на падежа на задължението. 

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика, тъй като от значение е договорът за кредит, анексите към него, погасителният план, дали кредитът е обявен за предсрочно изискуем или не и дали са предприемани някакви дейтвия срещу поръчителя. (хипотетично е възможно такива действия да са предприети - например, срещу Вас да има образувано заповедно производство, но Вие да не сте разбрали). При това положение, бихме могли да се запознаем с документите, с които разполагате, за да Ви дадем становище дали отговорността Ви се е прекратила. В случай че 6-месечният срок е изтекъл, разполагаме с различни възможности, за да Ви освободим от този дълг и да не търсят от Вас заплащане на сумите. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.