Въпроси и отговори

назначаване на работа по чл.68, ал.1, т.1 от КТ

Вашият въпрос:

При назначаване на работник или служител за определен срок по чл.68, ал.1, т.1 от КТ за 10 дни, трябва ли в договора да има и основание за срок за изпитване по чл.70

Нашият отговор:

Уговорката за срок на договора и уговорката за изпитване са различни правни фигури. В срочния трудов договор не е задължително да включвате уговорка за изпитване, но ако имате желание, може да включите такава, като това ще Ви даде право да прекратите договора преди изтичане на срока - на основание чл.71 от КТ, ако срокът за изпитване е уговорен във Ваша полза.