Въпроси и отговори

Запитване

Вашият въпрос:

Здравейте,искам да ви попитам.Не съм върнал задграничния паспорт,който беше валиден до ноември 2015г.Някой влези вкъщи и ми го открадна.Сега ми се налага да си извадя нов.След като вече е изтекъл и не съм го върнал понеже ми го откраднаха от вкъщи искат да ме глобят.Могат ли в такъв случай да ме глобят.

Нашият отговор:

Законът за българските документи за самоличност предвижда възможност за налагане на глоба в размер от 20 до 150 лева, когато  лицето не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му. От друга страна, се предвижда налагане глоба от 30 лв. до 200 лв., когато лицето не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ. Ако Ви бъде наложена глоба, имате възможност да обжалвате наказателното постановление в 7-дневен срок от връчването му. Макар да имат основание за налагане на глоба, е възможно да е допуснато процесуално нарушение или да е допуснато нарушение на материалния закон. Ако Ви бъде връчено наказателно постановление, Ви съветваме да се свържете със специалист, който да Ви даде становище дали има основание за неговата отмяна. Кантората ни е специализирана в представителство по административно-наказателни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.