Въпроси и отговори

Неизплатени трудови възнаграждения

Вашият въпрос:

Имам ли право на платена борса и колко време. Благодаря предварително

Нашият отговор:

При прекратяване на трудовия договор от работника поради неизплащане на работните заплати, на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ, същият има право на обезщетение за безработица, съгласно общите правила на чл.54б и чл.54в от КСО. Повече информация може да прочетете тук: Парични обезщетение за безработица