Въпроси и отговори

Запис на заповед

Вашият въпрос:

Дадох на позната пари назаем срещу запис на заповед.Трябваше да ми ги върне на 03.12.,2016г.,но само напразни обещания.От 6мес.се крие.Моля за съвет как да постъпя

Нашият отговор:

Когато кредиторът разполага със запис на заповед, в закона е предвиден облекчен ред за търсене на правата по съдебен ред - т.нар. "заповедно производство" . По този ред може да се сдобиете с изпълнителен лист срещу длъжника и да образувате изпълнително дело, като длъжникът ще разбере за образуваното изпълнително производство едва когато му бъде връчена покана за доброволно изпълнение. След като му бъде връчена поканата, заедно със заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, длъжникът има 2-седмичен срок да възрази. Ако не възрази заповедта се стабилизира и ще можете да си съберете сумата. В случай че възрази, в едномесечен срок ще трябва да предявите иск, за да установите, че вземането Ви съществува. Докато трае този процес обаче суми по изпълнителното дело няма да постъпват. Идеята на заповедното производство е да улесни кредиторут - развива се в сравнително по-кратки срокове, таксата, която се дължи е 2% от размера на задължението. Кантората ни е специализирани в такива казуси. Ако желаете да ни ангажирате, сме насреща.