{"content":"
 • \n 26.07.2019<\/span>\n ПРЕДСЪДЕБНА ПОКАНА<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.07.2019<\/span>\n Погасителна давност къв Софийска вода<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.07.2019<\/span>\n Изп.дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.07.2019<\/span>\n Задължения към СГ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.07.2019<\/span>\n действия на ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.07.2019<\/span>\n Еос матрикс<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.07.2019<\/span>\n Запор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.07.2019<\/span>\n давност по кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.07.2019<\/span>\n изтекъл срок за давност към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.07.2019<\/span>\n ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.06.2019<\/span>\n Непогасен кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.06.2019<\/span>\n Давност по изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.06.2019<\/span>\n И.Д<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.06.2019<\/span>\n Задължения към А1<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.06.2019<\/span>\n давностен срок на изпънително дело.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.06.2019<\/span>\n Починалата ми майка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.06.2019<\/span>\n Теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.06.2019<\/span>\n Запорно съобщение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.06.2019<\/span>\n Теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.06.2019<\/span>\n ОПТ Факторинг<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.06.2019<\/span>\n Задължения към Теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.06.2019<\/span>\n Задължение към Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.05.2019<\/span>\n прекратено ИД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.05.2019<\/span>\n Задължение към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.05.2019<\/span>\n уведомление от ЕОС Матрикс за изкупен дълг от Пощенска Банка като гарант ф.л. на фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.05.2019<\/span>\n Сг груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.05.2019<\/span>\n Изп.дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.05.2019<\/span>\n Задължения към топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.05.2019<\/span>\n Закриване на банкова сметка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.04.2019<\/span>\n Запор. Давност.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.04.2019<\/span>\n жалба на въззивна инстанция<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.04.2019<\/span>\n Покана за доброволно изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.04.2019<\/span>\n Възбрана от топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.04.2019<\/span>\n Отказ на ЧЕЗ да отпише погасени по давност задължения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.04.2019<\/span>\n Дълг към ЕОС Матрикс<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.03.2019<\/span>\n Изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.03.2019<\/span>\n Старо задължение към оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.03.2019<\/span>\n Осъдена за потребителски кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.02.2019<\/span>\n Задължение към мтел с изтекъл давностен срок.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.02.2019<\/span>\n Давност! Отпадане на възбрана върху имот!<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.02.2019<\/span>\n Запитване за дълг с неясен произход<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.02.2019<\/span>\n Задължения към теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.02.2019<\/span>\n съобщение за образувано изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.02.2019<\/span>\n Стари задължения към М-тел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.02.2019<\/span>\n Разплащателна сметка от 2008<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.02.2019<\/span>\n Опис на имущество<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.02.2019<\/span>\n Изпълнитлен лист от мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.02.2019<\/span>\n изпълнително дело при ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.02.2019<\/span>\n кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.02.2019<\/span>\n изпълнителен лист<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.02.2019<\/span>\n Поръчителство по заем<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.02.2019<\/span>\n Чси<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.02.2019<\/span>\n давност на задължения към съдия изпълнител<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.02.2019<\/span>\n Давност - заповедно производство<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.02.2019<\/span>\n ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВИК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.01.2019<\/span>\n Давност към Енерго Благоевград<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.01.2019<\/span>\n Изтекла давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.01.2019<\/span>\n Изтичане на давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.01.2019<\/span>\n Давност на вземания<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.01.2019<\/span>\n Запор на заплата<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.01.2019<\/span>\n Давност на задължения към чез<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.01.2019<\/span>\n Здравейте<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.01.2019<\/span>\n Завеждане на дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.01.2019<\/span>\n Давност на задължение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.01.2019<\/span>\n Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.12.2018<\/span>\n Изтекла давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.12.2018<\/span>\n заповед за изпълнение на парично задължение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.12.2018<\/span>\n Задължение с изтекъл срок на давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.12.2018<\/span>\n ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВИК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.12.2018<\/span>\n изпълнително дело по кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.12.2018<\/span>\n Запор на заплата<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.11.2018<\/span>\n Старо зъдължение към Теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.11.2018<\/span>\n Неправомерни такси на ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.11.2018<\/span>\n Установителен иск по изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.11.2018<\/span>\n Изтекла давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.11.2018<\/span>\n Просрочване на кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.11.2018<\/span>\n Адвокатски разноски - изискуемост, давност и лихви<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.10.2018<\/span>\n Колекторска фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.10.2018<\/span>\n давност по изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.10.2018<\/span>\n Задължение с изтекла давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.10.2018<\/span>\n Давност кредитна карта<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.10.2018<\/span>\n Давност на задълженията<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.10.2018<\/span>\n давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.10.2018<\/span>\n Старо задължение към глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.10.2018<\/span>\n Кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.10.2018<\/span>\n Давност към Теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.09.2018<\/span>\n Задължения към \"Мобилтел\"ЕАД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.09.2018<\/span>\n Тормоз от колекторска фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.09.2018<\/span>\n Погасителна давност на вземания по изпълнителни дела<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.09.2018<\/span>\n Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.08.2018<\/span>\n възражение по давност Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.08.2018<\/span>\n задължение към МТЕЛ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.08.2018<\/span>\n Погасяване по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.08.2018<\/span>\n изтекла давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.07.2018<\/span>\n Задължения към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.07.2018<\/span>\n Задължения към теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.07.2018<\/span>\n Отпада ли кредит по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.07.2018<\/span>\n Задължение към Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.07.2018<\/span>\n погасяване на задалжение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.07.2018<\/span>\n Обаждане от Колекторска Фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.06.2018<\/span>\n задължение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.06.2018<\/span>\n Изтекла давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.06.2018<\/span>\n ЧСИ не успява да принуди длъжника да плаща<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.05.2018<\/span>\n ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.05.2018<\/span>\n Прекъсва ли се давността с подаване на молба за образуване на изпълнително дело и събиране на вземането по принудителен начин?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.05.2018<\/span>\n Разбрах че съм осъдена от мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.05.2018<\/span>\n Спиране на вода въз основа на заповед, която е издадена за задължения с изтекла давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.05.2018<\/span>\n Бездействие от страна на ЧСИ по изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.05.2018<\/span>\n погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.05.2018<\/span>\n Неустойка по договор към Мтел.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.05.2018<\/span>\n Изтекъл договор по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.04.2018<\/span>\n Уведомление за прехвърляне на вземане от фирма \"СГ Груп\" ООД- събиране и цедиране на задължения.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.04.2018<\/span>\n Покана за доброволно изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.04.2018<\/span>\n погасяване по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.04.2018<\/span>\n Давност на вземане по ИЛ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.04.2018<\/span>\n продажба на единствен имот (от ЧСИ)<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.04.2018<\/span>\n обезпечаване на заем от заемателя\/длъжника<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.04.2018<\/span>\n Парично задължение към Теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.04.2018<\/span>\n Давност по задължения към Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.04.2018<\/span>\n Запор от ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.04.2018<\/span>\n Давност на задължeние<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.04.2018<\/span>\n Погасителна давност по изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.03.2018<\/span>\n покана за доброволно изплащане<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.03.2018<\/span>\n Кредит\/Изпълнителен лист\/ Съдия изпълнител<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.03.2018<\/span>\n поръчител по кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.03.2018<\/span>\n давността<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.03.2018<\/span>\n Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.03.2018<\/span>\n Запор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.03.2018<\/span>\n Дълг към Мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.03.2018<\/span>\n срок на давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.02.2018<\/span>\n ИД на ЧСИ Мая Иванова гр.Монтана<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.02.2018<\/span>\n из. дело от 2011 г.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.02.2018<\/span>\n перемпция и последствията от нея<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.02.2018<\/span>\n Взет телевизор на изплащане 2004 -2005 година<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.02.2018<\/span>\n Сг груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.02.2018<\/span>\n Задължение сг груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.02.2018<\/span>\n Стоков кредит за битова техника<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.02.2018<\/span>\n Изтичане на давност.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.02.2018<\/span>\n статия: Делба на съсобственост, съдебна делба на имущество<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.02.2018<\/span>\n Наследство на дългове<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.01.2018<\/span>\n Заповед за изпълнение на парично задължение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.01.2018<\/span>\n Заем<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.01.2018<\/span>\n Кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.01.2018<\/span>\n Задължение към първа инв. банка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.01.2018<\/span>\n Задължение към първа инв. банка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.01.2018<\/span>\n Давностни срокове и присъединените към тях глоби произлезли от първата глоба<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.01.2018<\/span>\n Кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.01.2018<\/span>\n задължения по договор за поръчителство към ДСК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.01.2018<\/span>\n Заповед за изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.01.2018<\/span>\n вземания на неизпл.трудови възнаграждения, съдебно решение, изпълнителен лист и изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.01.2018<\/span>\n Издръжка на дете<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.01.2018<\/span>\n вик пловдив<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.12.2017<\/span>\n Изп. Дело от 2011<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.12.2017<\/span>\n Проблем с ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.12.2017<\/span>\n погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.12.2017<\/span>\n SG Group<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.12.2017<\/span>\n изпълнително дело-районен съд разград<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.12.2017<\/span>\n Банкова сметка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.12.2017<\/span>\n Погасителна давност на вземания по изпълнителни дела<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.12.2017<\/span>\n Задължения към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.12.2017<\/span>\n Давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.11.2017<\/span>\n такси незакрита сметка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.11.2017<\/span>\n Давност по кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.11.2017<\/span>\n Има ли давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.11.2017<\/span>\n задължение към топлофикация София<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.11.2017<\/span>\n съдебна делба на имот<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.11.2017<\/span>\n Давност по кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.11.2017<\/span>\n колекторска фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.11.2017<\/span>\n Гражданско дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.11.2017<\/span>\n Давност на задължения към мобилен оператор.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.11.2017<\/span>\n Задължение към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.11.2017<\/span>\n съдебна делба на имот<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.11.2017<\/span>\n топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.11.2017<\/span>\n Погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.11.2017<\/span>\n давностен срок<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.11.2017<\/span>\n Стари дългове<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.11.2017<\/span>\n Давност за неплатен кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.11.2017<\/span>\n С. Г. ГРУП-заплахи<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.10.2017<\/span>\n изтекъл срок на давност - Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.10.2017<\/span>\n задължение към банка, респективно колекторска фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.10.2017<\/span>\n Задължение към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.10.2017<\/span>\n неплатени суми към глобул от 2009 година<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.10.2017<\/span>\n Давност на сметки към топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.10.2017<\/span>\n Давностен срок на задължение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.09.2017<\/span>\n Задължения изтекли по давност към Теленор и изпуснат срок за обжалване<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.09.2017<\/span>\n Погасителна давност по предсрочно изискуем ипотечен кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.09.2017<\/span>\n Осъдени от Топлофикация София<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.09.2017<\/span>\n Изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.09.2017<\/span>\n Задължения към Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.09.2017<\/span>\n Задължения към Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.09.2017<\/span>\n Погасяване на стар кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.08.2017<\/span>\n Изпълнително дело за кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.08.2017<\/span>\n Задължения към мобилен оператор Мобилтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.08.2017<\/span>\n Изпълнителен лист от 2013 година<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.08.2017<\/span>\n заложен имот и продаден от банката<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.08.2017<\/span>\n Запор върху майчинство<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.08.2017<\/span>\n Мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.08.2017<\/span>\n Запор за необслужвани кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.08.2017<\/span>\n Дълг на починал към ЧЕЗ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.08.2017<\/span>\n имам запор на сметката по испълнителен лист от преди 7 години<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.07.2017<\/span>\n телефон<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.07.2017<\/span>\n телефон<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.07.2017<\/span>\n 10 годишната погасителна давност по новата предстояща промяна на закона<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.07.2017<\/span>\n Давностен срок на задължение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.07.2017<\/span>\n Давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.07.2017<\/span>\n такси незакрита сметка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.07.2017<\/span>\n Погасена ли е давността по изпълнителен лист?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.07.2017<\/span>\n Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.07.2017<\/span>\n Давностни срокове по потребителски кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.06.2017<\/span>\n Кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.06.2017<\/span>\n Давност - оспорване<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.06.2017<\/span>\n Задължение към мобилен оператор - ТЕЛЕНОР<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.06.2017<\/span>\n ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.06.2017<\/span>\n Неплатено задължение в Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.06.2017<\/span>\n Загубено гражданско дело, давностен срок на задълженията по него<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.06.2017<\/span>\n Искова молба<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.06.2017<\/span>\n Давност ( изтичане на давност)<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.06.2017<\/span>\n Давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.05.2017<\/span>\n Заплащане към Globul<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.05.2017<\/span>\n Призовка за принудително изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.05.2017<\/span>\n ИД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.05.2017<\/span>\n задължение прехвърлено на колекторска фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.05.2017<\/span>\n Изпълнителен лист<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.05.2017<\/span>\n запорно съобщение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.05.2017<\/span>\n СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.05.2017<\/span>\n Запорно съобщение и изпълнителен лист<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.04.2017<\/span>\n Давност на задължения към Теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.04.2017<\/span>\n Задължение към теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.04.2017<\/span>\n дело от теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.04.2017<\/span>\n Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение в частта за разноските<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.04.2017<\/span>\n банкова сметка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.04.2017<\/span>\n Потребителски кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.03.2017<\/span>\n писма от СГ груп ООД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.03.2017<\/span>\n кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.03.2017<\/span>\n Действие на ЧСИ по ИД.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.03.2017<\/span>\n запорно съобщение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.02.2017<\/span>\n Начислена сума от Софийска вода<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.02.2017<\/span>\n ипотечен кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.02.2017<\/span>\n изп.дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.02.2017<\/span>\n покана за изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.02.2017<\/span>\n Дълг към топлофикация на починал<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.02.2017<\/span>\n загубено дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.02.2017<\/span>\n Неизплатено решение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.02.2017<\/span>\n Запор върху трудовото възнаграждение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.02.2017<\/span>\n До колко години има давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.02.2017<\/span>\n Давност на задължение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.02.2017<\/span>\n наследяване на дълг на покойник<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.02.2017<\/span>\n погасяване по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.02.2017<\/span>\n Съдействие при изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.02.2017<\/span>\n Погасяване на задължение по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.02.2017<\/span>\n Кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.01.2017<\/span>\n Давност и наследство на дълг след продажба на ипотекиран апартамент<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.01.2017<\/span>\n еос матрикс<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.01.2017<\/span>\n ЧГД от 2011 година, без мое знание<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.01.2017<\/span>\n Необслужван кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.01.2017<\/span>\n срок на давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.01.2017<\/span>\n Матикс ООД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.01.2017<\/span>\n Софийска вода<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.01.2017<\/span>\n запорно съобщение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.01.2017<\/span>\n покана изпълнение ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.01.2017<\/span>\n изискуем кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.01.2017<\/span>\n Стари задължения към Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.01.2017<\/span>\n Стари задължения към Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.01.2017<\/span>\n Давност по потребителски кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.01.2017<\/span>\n Задължение частен съдия<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.01.2017<\/span>\n чл.111,т. б);в) от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.01.2017<\/span>\n дело въпрос<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.01.2017<\/span>\n Заплашително писмо от теленор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.01.2017<\/span>\n Кредит към Банка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.01.2017<\/span>\n Давност на потребителски кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.01.2017<\/span>\n Давностен период по изпълнителен лист<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.01.2017<\/span>\n Дело на Военен Съд за присвояване 4лен .202 4лен .203 осъден на 15 години през 1998 година<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.01.2017<\/span>\n Заплахи от колекторска фирма<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.01.2017<\/span>\n Задължение към SG group\/Telenor<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.01.2017<\/span>\n С.Г Груп агенция по събирания на задължения тормоз<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.01.2017<\/span>\n Задължение към \"Теленор\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.01.2017<\/span>\n Прилагане на погасителна давност по заведено дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.01.2017<\/span>\n Давност на дело при ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.12.2016<\/span>\n Софийска вода - плащания за 3 години назад<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.12.2016<\/span>\n Изтекла погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.12.2016<\/span>\n Постановление по чл. 429, ал. 1 от ГПК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.12.2016<\/span>\n Софийска вода<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.12.2016<\/span>\n Неплатена сметка към \"Теленор\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.12.2016<\/span>\n Давност на неплатени сметки на ЧЕЗ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.12.2016<\/span>\n Лъжа за прркратен договор към оператор \"Боб\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.12.2016<\/span>\n Необосновани претенции от страна на \"Банка ДСК\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.12.2016<\/span>\n Кредитна карта в \"Пощенска банка\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.12.2016<\/span>\n Заповед за изпълнение за погасен по давност кредит и лихви<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.12.2016<\/span>\n Наследен дълг към Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.12.2016<\/span>\n Възражение срещу заповед за сметка на мобилен оператор от 2013г.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.12.2016<\/span>\n Колекторски фирми<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.12.2016<\/span>\n Кредитна карта в пощенска банка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.12.2016<\/span>\n Договор към МТЕЛ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.11.2016<\/span>\n Подаване на заявление за погасяване по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.11.2016<\/span>\n кредит ПИБ от преди 10 години<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.10.2016<\/span>\n Минала ли е давността по изпълнителното дело срещу мен?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.10.2016<\/span>\n Погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.10.2016<\/span>\n Поръчителство и погасителна давност по изпълнителни дела<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.10.2016<\/span>\n Разноски по изпълнително и исково производство<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.10.2016<\/span>\n Наследяване на дълг към банка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.08.2016<\/span>\n Тригодишна давност за задължения към Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.08.2016<\/span>\n Погасителната давност и колекторските фирми<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.08.2016<\/span>\n Задължение към М-тел от 2004г.<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.08.2016<\/span>\n Живея в чужбина от години, а получих документи от ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.07.2016<\/span>\n Тригодишна давност за задълженията към Мобилтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.07.2016<\/span>\n Прилагане на погасителна давност при кредити, за които е образувано ИД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.07.2016<\/span>\n Погасени по давност задължения и споразумения с Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.05.2016<\/span>\n Давност за задължения към Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.05.2016<\/span>\n Задължение към оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.05.2016<\/span>\n Тригодишна давност за задължения за мобилни услуги<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.05.2016<\/span>\n Задължения, произтичащи от бързи кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.04.2016<\/span>\n Погасителна давност за задължение към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.04.2016<\/span>\n Давност по кредити и отговорност на поръчителя по договор за кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.04.2016<\/span>\n Задължения към \"С. Г. Груп\" ООД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.03.2016<\/span>\n Тригодишна давност за задълженията към Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.03.2016<\/span>\n Действие на цесията по отношение на погасителната давност на прехвърленото вземане<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.03.2016<\/span>\n Принудително изпълнение на задължения по договор за кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.03.2016<\/span>\n Принудително изпълнение на задължения за комунални услуги и несеквестируемо имущество<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.03.2016<\/span>\n Прекратяване на изпълнително дело поради бездействие на взискателя<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.03.2016<\/span>\n Кредитна карта към Пиреос Банк - давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.02.2016<\/span>\n Задължения към колекторски фирми<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.02.2016<\/span>\n Течение на погасителната давност по отношение на главния длъжник и авалиста<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.02.2016<\/span>\n Давност при ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.02.2016<\/span>\n Заповедно производство по чл.410 и 417 от ГПК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.02.2016<\/span>\n Има ли абсолютна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.02.2016<\/span>\n Фирмите за събиране на вземания и как да постъпим, ако започнат да ни търсят<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.02.2016<\/span>\n Давност за мобилни услуги<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.02.2016<\/span>\n Задължения към ДФ \"Земеделие\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.02.2016<\/span>\n Тежести ли са задълженията по партида на имота?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.02.2016<\/span>\n Необслужвани кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.02.2016<\/span>\n Натрупани лихви за ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.01.2016<\/span>\n Прехвърлен дълг и давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.01.2016<\/span>\n Кога се прекратява изпълнително дело?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.01.2016<\/span>\n Дело при ново ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.01.2016<\/span>\n Кое действие прекъсва давността?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.01.2016<\/span>\n Давност за запор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.01.2016<\/span>\n Необслужвани кредити и опис на имущество<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.01.2016<\/span>\n Арбитражно дело на СГ Груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.01.2016<\/span>\n Тригодишна давност за неустойки<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.01.2016<\/span>\n Давност за кредитни карти<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.12.2015<\/span>\n Вноски към Агенция за събиране на вземания<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.12.2015<\/span>\n Давност за ВиК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.12.2015<\/span>\n Давност по изпълнително дело и запор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.12.2015<\/span>\n Кой може да налага запор?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.11.2015<\/span>\n Давност за съдия изпълнител<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.11.2015<\/span>\n Банково плащане на просрочен дълг за ВиК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.11.2015<\/span>\n Заведено дело за задължения към ВиК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.11.2015<\/span>\n Какво да направя, ако се търси главница и лихвата по кредит?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.11.2015<\/span>\n Дело за установяване на недължимост за задължения към Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.10.2015<\/span>\n Задължения към Глобул - давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.10.2015<\/span>\n Принудително изпълнение и погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.10.2015<\/span>\n Изпълнително дело при ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.10.2015<\/span>\n Задължение за телефон от Германос<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.10.2015<\/span>\n Фалшиво обаждане от ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.09.2015<\/span>\n Давност за заем<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.09.2015<\/span>\n Запориране на сметка от Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.09.2015<\/span>\n Давност за Виваком<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.08.2015<\/span>\n Частично плащане по фактура<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.08.2015<\/span>\n Заплахи от СГ Груп за съд<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.08.2015<\/span>\n Давност при дълг на запретен<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.07.2015<\/span>\n Давност за задължения в Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.07.2015<\/span>\n Давност по договор за интернет с Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.07.2015<\/span>\n Прекъсване на давностния срок<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.07.2015<\/span>\n Давност по фактура<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.07.2015<\/span>\n Позоваване на давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.07.2015<\/span>\n Погасителна давност по изпълнителни дела<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.07.2015<\/span>\n Реални суми за мобилни услуги<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.06.2015<\/span>\n Взискателят ли прекъсва давността по изпълнителното дело?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.06.2015<\/span>\n Бездействие на взискателя<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.06.2015<\/span>\n Може ли да ме осъдят, ако не възразя за давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.06.2015<\/span>\n Погасителна давност на преструктуриран кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.06.2015<\/span>\n Писмо от Кредитекспрес<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.06.2015<\/span>\n Договор за заем<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.05.2015<\/span>\n Нарастване размера на задължения по бързи кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.05.2015<\/span>\n Споразумение с Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.05.2015<\/span>\n Запис на заповед за обезпечаване на дълг<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.05.2015<\/span>\n Глоба от ЧЕЗ за стари задължения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.05.2015<\/span>\n Давност по кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.04.2015<\/span>\n Давност за задължения по договори за бързи кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.04.2015<\/span>\n Продажба на вземания на колекторски фирми<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.04.2015<\/span>\n Давност за вземания към Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.04.2015<\/span>\n Давност за задължения към колекторски фирми, прехвърлени от Мтел<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.04.2015<\/span>\n Давност за задължения по кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.04.2015<\/span>\n Действия за защита, когато търсят погасено по давност вземане<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.04.2015<\/span>\n Давност за задължения по договор за лизинг<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.04.2015<\/span>\n Прехвърляне на погасени по давност вземания<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.04.2015<\/span>\n Погасителна давност за частни вземания<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.04.2015<\/span>\n Задължения към Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.03.2015<\/span>\n Какво да предприемем, ако ни търсят погасени по давност задължения?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.03.2015<\/span>\n Давност за задължения към РайфайзенБанк<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.03.2015<\/span>\n Дело пред арбитражен съд<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.03.2015<\/span>\n Давност по договор за лизинг<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.03.2015<\/span>\n Давност по договор на изплащане<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.02.2015<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.02.2015<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.01.2015<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.01.2015<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.01.2015<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.01.2015<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.01.2015<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.01.2015<\/span>\n Погасителна давност на вземане<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.12.2014<\/span>\n Сметки на наемател<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.12.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.12.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.12.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.11.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.11.2014<\/span>\n Наследяване на дълг към Ридърс Дайджест<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.10.2014<\/span>\n Кога може да се прави възражение за изтелка погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.10.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.10.2014<\/span>\n Задължение към ЕЙВЪН<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.09.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.09.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.09.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.09.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.08.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.07.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.06.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.06.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.06.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.06.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.06.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.05.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.05.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.05.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.05.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.05.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.05.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.05.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.04.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.04.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.04.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.04.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.03.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.03.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.03.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.03.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.03.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.03.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.03.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.02.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.02.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.02.2014<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.12.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.11.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.11.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.10.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.10.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.10.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.10.2013<\/span>\n Погасителна давност по изпълнителни дела<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.09.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.09.2013<\/span>\n Дали изтегленият от мен заем е погасен по давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.09.2013<\/span>\n Какво се случва с дълга след прекратяване на изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.09.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.09.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.08.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.08.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.08.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.07.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.07.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.07.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.07.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.07.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.07.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.06.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.04.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.04.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.04.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 17.04.2013<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.03.2013<\/span>\n Събиране на суми по изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.03.2013<\/span>\n Погасителна давност за задължения по банков гредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.03.2013<\/span>\n Публични задължения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.03.2013<\/span>\n Налагане на запор върху трудовото възнаграждение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.03.2013<\/span>\n Задължения по банков кледит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.03.2013<\/span>\n Погасителна давност по задължения по банков кледит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.03.2013<\/span>\n Погасителна давност за задължения по банков гредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.02.2013<\/span>\n Погасително давност за задължение съм Софийска вода<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.02.2013<\/span>\n Принудително изпълнение срещу имоти на длъжника<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.02.2013<\/span>\n Задължения към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 04.02.2013<\/span>\n Давност не тече, докато трае съдебният процес<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.01.2013<\/span>\n Поддържане на актуален адрес<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.01.2013<\/span>\n Какво да правим, когато колекторска фирма търси задължение, което не е погасено по давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.01.2013<\/span>\n Отмяна на решение на арбитражен съд<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.12.2012<\/span>\n Неустойка по договор за мобилни услуги<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.12.2012<\/span>\n Установяване на задължение към водоснабдителни дружества от момента на издаване на фактура<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.12.2012<\/span>\n Консултат на AVON<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.12.2012<\/span>\n Петгодишна давност за задължения по кредити<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.12.2012<\/span>\n Тригодишна давност за задължения по договор за лизинг<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.11.2012<\/span>\n Отписване на погасени по давност задължения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.11.2012<\/span>\n Как да разбера дали срещу мен има заведено дело?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.11.2012<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.11.2012<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.11.2012<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.11.2012<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.11.2012<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.11.2012<\/span>\n Заповед за изпълнение за задължения към Софийска вода<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.10.2012<\/span>\n Прекъсва ли договорът за цесия погасителната давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.10.2012<\/span>\n Задължения по банков кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.10.2012<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.10.2012<\/span>\n Задължение към мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.10.2012<\/span>\n Фирма за събиране на вземания заплашва със съд<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.10.2012<\/span>\n Прекъсване на давността с подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.10.2012<\/span>\n Запор на заплата на поръчител<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.10.2012<\/span>\n Давност за плащане на заплати<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.10.2012<\/span>\n Тормоз от С.Г. Груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.10.2012<\/span>\n Писмо от Виваком за телефон<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.10.2012<\/span>\n Стари задължения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.09.2012<\/span>\n Наследени задължения към \"Топлофикация\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.09.2012<\/span>\n Значението на погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.09.2012<\/span>\n Предсрочно изискуем кредит и образувано изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.09.2012<\/span>\n Давност към Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.09.2012<\/span>\n Писмо от СГ Груп за задължения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.09.2012<\/span>\n Обаждане от Кредит Експрес<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.09.2012<\/span>\n Откраднат телефон и натрупани сметки<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.09.2012<\/span>\n Изповядване на продажба на имот със задължения към \"Топлофикация\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.08.2012<\/span>\n Прехвърляне на задължение и погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.08.2012<\/span>\n Отказ за сключване на договор с \"Топлофикация\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.08.2012<\/span>\n Прекъсва ли цесията давностния срок?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.08.2012<\/span>\n Давност по изпълнително дело на \"Топлофикация\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.08.2012<\/span>\n Погасени по давност задължения към \"Глобул\"<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.08.2012<\/span>\n Изкупено задължение от \"Jet Credit\" към Мост Файненс<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.08.2012<\/span>\n Давност по кредита карта към ОББ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.08.2012<\/span>\n Дело на СГ Груп за вземане от преди 10 години<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.08.2012<\/span>\n Давност за здравноосигурителни вноски<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.08.2012<\/span>\n Фирма за събиране на дългове<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.08.2012<\/span>\n Давност по кредитна карта<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.08.2012<\/span>\n Давност за издръжка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 09.08.2012<\/span>\n Заплахи от ЧСИ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.08.2012<\/span>\n Как се прави възражение за изтекла погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.08.2012<\/span>\n Проблеми с БТК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.08.2012<\/span>\n Как се погасява просрочен дълг?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.08.2012<\/span>\n Заведено дело за неплатен кредит, съдия изпълнител<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.08.2012<\/span>\n Стари задължения към Виваком<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.07.2012<\/span>\n Давност за заем<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.07.2012<\/span>\n Справка в Централния кредитен регистър<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.07.2012<\/span>\n Давност за задължения към БТК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.07.2012<\/span>\n Сметка за телефон в апартамент под наем<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.07.2012<\/span>\n Съществува ли абсолютна давност по изпълнително дело?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.07.2012<\/span>\n Прекъсва ли давността цесията?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 18.07.2012<\/span>\n Натрупани суми за ВиК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.07.2012<\/span>\n Давностен срок на изпълнителния лист по съдебно решение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.07.2012<\/span>\n Какво следва от присъединяването към ТЕЦ?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.07.2012<\/span>\n Погасителна давност по изпълнителни дела<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.07.2012<\/span>\n Давност за вземания по съдебни решения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 14.07.2012<\/span>\n Може ли да се прекъсне давност с писмо?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.07.2012<\/span>\n Задължения към Райфайзен<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.07.2012<\/span>\n Давност към БТК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 03.07.2012<\/span>\n Наследяване и тормоз от СГ Груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.07.2012<\/span>\n Вземане от мобилен оператор<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.07.2012<\/span>\n Давност към Виваком<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.07.2012<\/span>\n Решение на съда за плащане на сметка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.06.2012<\/span>\n Давност за сметки за интернет ADSL<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.06.2012<\/span>\n Задължения към Глобул и давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 26.06.2012<\/span>\n Давност за задължения на починал ЕТ<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.06.2012<\/span>\n Трябва ли да се уведоми длъжника за цесията?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.06.2012<\/span>\n Такси по договор за мобилни услуги<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.06.2012<\/span>\n Осъждане след изтичане на давността<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 15.06.2012<\/span>\n Адрес за получаване на книжа<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.06.2012<\/span>\n Плащане па погасен по давност дълг<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.06.2012<\/span>\n Сключен договор без съгласие на потребител и начислени такси<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.06.2012<\/span>\n Давност за вземания с починал титуляр<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.06.2012<\/span>\n Признание на дълг и прекъсване на давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.06.2012<\/span>\n Давност за лихви по кредит<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.06.2012<\/span>\n Продажба на дълг прекъсва ли давността?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 06.06.2012<\/span>\n Такси за неплатена сметка<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.06.2012<\/span>\n Кога изтича давност по изпълнителния лист?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 31.05.2012<\/span>\n Давност към Глобул<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.05.2012<\/span>\n Подава ли се жалба за погасителна давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.05.2012<\/span>\n Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 12.05.2012<\/span>\n Връчване на документи от съда и адрес за връчване<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 08.05.2012<\/span>\n Задължения към Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 25.04.2012<\/span>\n Задължения към СГ Груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.04.2012<\/span>\n Дълг по изпълнително дело<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.04.2012<\/span>\n Отпадане по давност на суми<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 21.04.2012<\/span>\n Обаждания от СГ Груп<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.04.2012<\/span>\n Ново дело след подаване на възражение срещу заповед за изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.04.2012<\/span>\n Плащане на задължения към Топлофикация<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 30.03.2012<\/span>\n Минимален доход, който не подлежи на принудително изпълнение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 29.03.2012<\/span>\n Писмо от ЕВН за задължения<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.03.2012<\/span>\n Значение на уведомяването на длъжника с оглед пораждане действието на договора за цесия<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 05.03.2012<\/span>\n Задължение към топлофикация погасено по давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 02.03.2012<\/span>\n Цедирано вземане от мобилен оператор към фирма за събиране на вземания<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.02.2012<\/span>\n Погасителна давност за задължения, произтичащи от договор за продажба на изплащане<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.01.2012<\/span>\n Тригодишна давност за задължения към водоснабдителни дружества<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.01.2012<\/span>\n Имaм зaдaлжение кaм Ти Би Ай кредит от 2007год могa ли дa не плaщaм?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.01.2012<\/span>\n Тригодишна давност за задълженията към БТК<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.01.2012<\/span>\n Характер на задълженията към кабелни оператори<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 27.12.2011<\/span>\n Давност за задължения към мобилни оператори и приложимост на давността между страните по договора<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 24.12.2011<\/span>\n Задължения към мобилни оператори и прехвърлянето им на колекторски фирми<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 23.12.2011<\/span>\n Задължения по договор за кредит и погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 22.12.2011<\/span>\n Заповедно производство и възражение за изтекла погасителна давност<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 19.12.2011<\/span>\n Договор за цесия и отношението му към давността за вземането<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 11.12.2011<\/span>\n Каква е давността за задълженията, произтичащи от договор за кредит?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 10.12.2011<\/span>\n Давност за задължения, установени със съдбено решение<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 07.12.2011<\/span>\n Иск за претърпени неимуществени вреди вследствие на смс-и с рекламно съдържание<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 28.11.2011<\/span>\n С каква давност се погасяват задълженията към топлофикационните дружества?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 20.11.2011<\/span>\n Как да платим дължимите задължения към Топлофикация без плащанията да бъдат разпределени към вече погасените по давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 16.11.2011<\/span>\n Погасени по давност задължения, предмет на изпълнително дело, и начини на установяване на недължимост<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 13.11.2011<\/span>\n Тригодишна давност за задълженията към мобилни оператори<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.11.2011<\/span>\n Тригодишна давност за задълженията към електроснабдителните дружества<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n
 • \n 01.01.2000<\/span>\n Как да се възползвам от 3 годишния срок на давност?<\/span>\n <\/span>\n <\/a><\/li>\n "}