Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Въпроси и отговори по Трудово право

За да разгледате всички въпроси от конкретен раздел, моля изберете съответната категория.
Ако не намирате отговор на Вашия въпрос можете да ни го зададете тук:


*Действия след установяване на трудова злополука (0 коментара)

Имам едно запитване във фирмата в която работя претърпяхме инцидент при които пострадахме много сериозно във момента тече следствие а после ще има дело минахме през съдеб...

 

*Обезщетение при прекратяване на срочен трудов договор по чл.327 ал.1 т. 2 от КТ (0 коментара)

Прекратих срочен тр.договор по чл.327т.2. Получих заповедта за освобождаване където ми е начислено обезщетение по чл,221 за 1м.,но в трудовия договор ясно е посочено врем...

 

*Прекратяване на трудов договор поради неплащане на работни заплати (0 коментара)

Здравейте, моят работодател ми дължи заплати за 10 мес. Исках да напусна по чл. 327 от КТ. Попълних си Заявление, което изпратих до офиса на фирмата (по седалище), по ку...

 

*Изпитателен срок по Закона за държавния служител (0 коментара)

Здравейте!Имам 3години трудов стаж като държавен служител.След това имам прекъсване 1год. и от 3мес. отново съм държавен служител.Въпроса ми е дали съм в изпитателен срок?Благодаря ви!

 

*Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие (0 коментара)

Има ли право работодателя да не ми приеме молбата за напускане по взаимно съгласие ? И какво бих могъл да направя в такъв случай?

 

*Право на обезщетение при трудова злополука (0 коментара)

Пострадах при трудова злополука. Оказна ми бе първа помощ. След като бях опериран ми бе издаден болничен по чл.55 ал.1 КСО. Интересувам се. Кога мога да съдя предприятие...

 

*Прекратяване на трудов договор преди започване на работа (4 коментара)

Сключих трудов договор на 4.09.12г,но ме задължават да постъпя на работа на 17.09.12г. по чл.68 ал.1 т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ.Въпросът ми е :може ли да го п...

 

*Признаване на злополука за трудова (0 коментара)

Добър ден! Във връзка със следния случай: Шофьор претърпява ПТП по време на работа в началото на м.август 2012г, в резултат счупен горен крайник и извършена операция. ...

 

*Срок за изпитване по ЗДсЛ (0 коментара)

Може ли служител в държавната администрация, който в момента е на трудов договор със срок на изпитване по чл.70 да бъде назначен по чл.12 от З ДС/срок на изпитване/ , въп...

 

*Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя от работника (78 коментара)

Назначена съм на работа по чл.67, ал.1,т.1 във връзка с член 70 /без да е упомената конкретна алинея/, но в договора писмено е уточнено, че е в полза на работодателя и з...

 

*Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване (2 коментара)

Здравейте, имам сключен трудов договор на осн. чл.67, ал1,т.1 във връзка с чл.70, ал.1 в полза на работодателя. Вид на трудовия договор : със срок на изпитване 6 месеца. ...

 

*Допълнително споразумение със срок на изпитване по чл. 70 от КТ (0 коментара)

Отказ за подпис на Допълнително споразумение и последсвия от това. От три години и половина работя на постоянен трудов договор. Преди един месец, след преструкториране...

 

*Преназначаване чрез спечелване на конкурс (0 коментара)

Здравейте! От 13.09.2010 г. работя на трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ. На 13.09.2011г. спечелих конкурс и бях назначена с допълнително споразумение ...

 

*Прекратяване на срочен трудов договор поради предложение за безсрочен трудов договор (8 коментара)

Здравейте!Работя на трудов договор по чл.68. ал.1 т.1 от 22.02.2012г. Предложиха ми по- добре заплатена работа на същата длъжност при друг работодател. Как мога да напусн...

 

*Прекратяване на ТД по чл. 327, ал. 1 т. 3 от КТ (1 коментар)

Здравейте! Назначена съм на основен трудов договор за неопределено време на длъжност ЗАС по чл 67ал 1 т 1 от КТ . С допълнително споразумение по чл 68 . ал 1 т 3 от КТ , ...

 

*Обезщетение по трудово правоотношение. (0 коментара)

Здравейте, Имах сключен трудов договор от 12.08.2011г. Срокът на договора е за неопределено време, с клауза за изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Трудовият ми...

 

*Промяна на постоянен трудов договор в срочен и обратното. (0 коментара)

Здравейте! Имам 23 години трудов стаж по специалността. С постоянен договор по чл.67 на постоянно място напусна колега и мястото се освободи. Директора направи вътрешно р...

 

*Може ли от постоянен трудов договор да ме прехвърлят на срочен договор? (0 коментара)

Здравейте! Нуждая се от помощ...Бях назначена на постоянен трудов договор по чл.67ал.1т.1...освободи се място и работодателя ме прехвърли на същото това място като ми про...

 

*Имам ли право да откажа работа в друг отдел и какви биха били последствията за мен от моя отказ? (0 коментара)

Здравейте! Работя в голяма телекомуникационна компания. Искам да ви попитам има ли право мениджър от компанията да ме изпрати на работа в друг отдел, който все още не е ...

 

*Мога ли да прекратя договор, след като не е посочено населено място на работа? (0 коментара)

На 05.05.2011 сключих трудов договор с фирма по чл.70 КТ с шест месеца изпитателен срок, като страни по договора са фирмата с посочен адрес в София и аз с адрес Владая. К...

 

*Имам ли право да поискам обезщетение при трудова злополука? (6 коментара)

При трудова злополука имам ли право да поискам обезщетение от фирмата и по какъв начин, а фирмата длъжна ли е да направи застраховка за трудова злополука при сключване на...

 

*Искам да напусна кога трябва да подам молба? (0 коментара)

Назначена съм на трудов договор със срок на изпитване до 12.12.2011 и срок на предизвестие 30 дни и за двете страни. Искам да напусна кога трябва да подам молба? Не ми е ...

 

*Каква сума да начисля на служител съкратен по чл. 328 т.3 от КТ? (0 коментара)

Моля за вашето компетентно мнение по следния казус: Служител съкратен по чл.328т.3от КТ,на 27.06.2011г. Работодателя му дължи обезщетение по чл.222ал.1. Служителят е декл...

 

*Имам ли право на отпуска и колко по чл.70 ал.1 от КТ? (1 коментар)

Здравейте, въпросът ми към вас е имам ли право на отпуска и колко по чл.70 ал.1 от КТ? Имам работени до момента 5 месеца и 20 дни. Могат ли да ме освободят в следващите 1...

 

Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час