Общи условия

Общи условия на milovanov.bg

Този сайт има информационен характер. Цялото му съдържание е авторско и като такова попада под закрила на Закон за авторско право и сродните му права.
Неоторизираното използване на съдържание от сайта е нарушение на авторското право, за което всеки носи отговорност.

Съдържанието на сайта в българската версия се изписва на кирилица. На запитвания на български език написани на латиница, не се отговаря.

Отговорите в сайта и мненията, изразени в статиите, изразяват личното ни убеждение как следва да се тълкува даден въпрос, което обаче не означава, че това е единственото мнение, също както и че няма съдебна практика в различен смисъл. Кантората не носи отговорност за несъответствие между съдебната практика и изразеното от нас становище.

Отговорите и статиите имат за цел да насочат нуждаещите се към предприемане на правилния подход за защита на техните права и законни интереси, а не да заместят оказване на адвокатска помощ.

ЗАПИТВАНЕ:

При изпращане на запитване не се задължаваме да отговорим на всяко запитване. Отговора на запитването става в най-кратък срок от наша страна, но предвид неритмичната натовареност на работата ни, не можем да дадем точен срок за отговор.

Питащият заявява също така, че му е известно, че отговорите на запитвания не представляват правна консултация по конкретен юридически проблем, а имат за цел да насочат потребителите на сайта към предприемане на съответните действия по организиране на защитата си.

Когато клиентът, изпратил запитване, към което може да са прикачени и документи, желае подробна консултация по поставения от него въпрос, ние изпращаме нашия отговор на посочения от него електронен адрес, след заплащане на адвокатски хонорар за консултацията и същото не се публикува на сайта ни.

Личната информация, посочена в запитванията като телефон, e-mail не се публикува в сайта ни. Личните данни се съхраняват единствено и само с оглед запитването и не се предоставят на трети лица по какъвто и да е повод, съгласно изискванията на конфиденциалност, заложени в Закона за адвокатурата. 
С приемането на общите условия, запитващият се съгласява изпратеното от него запитване да бъде публикувано на сайта ни заедно с нашия отговор. Заявява, че е изложил коректно казуса си, както и личните си данни. Заявява, че е съгласен да получи информационен e-mail, че му е отговорено на запитването на посочения от него e-mail.

Изпратените към запитването прикачени документи няма да бъдат пазени и архивирани, освен в случай че бъде сключен съответния договор за правна защита и съдействие, в който случай за адвокатите възникне това задължение.

Сайтът на адвокатска кантора “Милованови” milovanov.bg е собственост на адвокатско дружество "Вълев и Лимберов", БУЛСТАТ 177253355. Домейнът е регистриран през 2009г.