Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Уволнение на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ

от 06.09.2011

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА РАБОТАТА

В чл. 328, ал.1, т.3 от КТ се предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие поради намаляване на обема на работата.

Според характера на дейността на предприятието намаляването на обема на работата може да се изрази по различен начин – намаляване на произвежданата продукция, намаляване на продажбите, намаляване на предлаганите от предприятието услуги и пр.

Намаляването на обема на работата може да настъпи било поради външни на предприятието причини – например поради намаляване на клиентелата, било по решение на работодателя по негова преценка.

За да бъде намаляването на обема на работата основание за прекратяване на трудовия договор, то трябва да отговаря на определени условия. 

Преди всичко, то трябва да бъде действително, а не фиктивно. Също така, то трябва да има сравнително траен характер. 
Наличието на намаляване на обема на работата трябва да се преценява в сравнение с обема на работата от предишен период. Законът не определя този период. Поради това тук са възможни много спорове. Трябва да се приеме, че следва да се вземе предвид достатъчно продължителен период, например предходната календарна година. Ако се вземе предвид много кратък период, преценката няма да бъде правилна.Например, ако се вземат предвид колебанията в оборота на един магазин, то всеки ден този оборот е различен и всеки един ден може да се окаже, че е налице намаляване на обема на работата в сравнение с предния ден. Това няма да е намаляване на обема на работата по смисъла на чл. 328, ал.1, т.3 от КТ и няма да бъде основание за прекратяване на трудовия договор.

При намаляване на обема на работата работодателят има право да уволни работниците или служителите, които изпълняват тази работа, но не и други работници или служители, обемът на работата на които не е намалял. При това, броят на работниците или служителите, които той може да уволни на това основание, трябва да отговаря на размера на намалението на обема на работата. Например, ако обемът на работата е намалял с 40 %, работодателят може да уволни 40 % от персонала, зает в тази дейност, но не целия персонал.

Съгласно чл. 329 от КТ при уволнение поради намаляване на обема на работата работодателят е длъжен предварително да извърши подбор, с цел да останат на работа работниците и служителите, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Работникът или служителят, уволнен поради намаляване на обема на работата, има право да оспори заповедта пред съда. В такъв случай работодателят е длъжен да докаже, че заповедта за уволнението е съобразена с всички изисквания на закона. Ако той не успее да докаже това, съдът отменя заповедта като незаконна и възстановява уволнения работник или служител на предишната работа.

Статията е изготвена от
екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«Борислав» на 18.07.2012 в 17:50 часа: Има ли право предприятие да съкрати 3мата си счетоводители по чл.328.ал1 т.3 и да наеме след това счетоводна къща която да извършва счетоводството вместо тях?
Отговор от Вълев: В случая правилното основание ще е чл. 328 ал. 1 т. 2 - поради съкращаване на щата, а не поради намаляване обема на работа. Съда има практика, че това е решение на предприятието и може по решение на управителния орган да се съкрати едно звено и да се сключи граждански договор с външна фирма, на която да се възложат същите функции. Това обикновено са щатни бройки, които не са свързани със самото производство - счетоводство, охрана, почистване на сградата, отговорник за офис консумативите и др. подобни.
«Георгиева» на 29.08.2012 в 18:54 часа: Здравейте,
работодателят ми иска да ме съкрати по този член, но аз имам бебе на 1 годинка.
При положение, че закона ме пази, какво обезщетение мога да му поискам? След като ме съкрати може ли да се запиша на борсата? Първата година от майчинството ми свърши и аз си пуснах молба за връщане на работа, съответно си пуснах и част от отпуската и в момента съм в отпуска.
Оправданието му е че му е спаднала работата, но това изобщо не е така...
Извинявайте за многото и обърканите въпроси.
Отговор от Вълев: Работодателят Ви може да иска да Ви съкрати по този член, но ще е прецедент ако инспекция по труда разреши съкращението. Можете да му поискате да прекратите договора по чл. 331 от КТ. Според нас обезщетението, което може да претендирате е 6 работни заплати, а не минималните 4, които предписва закона. Съветваме Ви да се обърнете задължително към адвокат, специалист в областта на трудовото право, преди да прекратите трудовия си договор, защото при всяко различно основание за прекратяване на трудовия Ви договор има различни тънкости и техния пропуск може сериозно да накърни интересите Ви.
«Елка Никова» на 01.09.2012 в 11:04 часа: Здравейте,
Радотодателят ми иска да ме съкрати, но тъй като съм представител на радотниците и служителите знам, че трябва да има разрешение от инспекцията по труда. Как мога да разбера дали инспекцията е дала такова разрешение и мога ли да претендирам за чл.331
Отговор от Вълев: Не е необходимо да Ви уведомяват дали работодателя е поискал разрешение от инспекция по труда и дали е издадено разрешение от тяхна страна за Вашето уволнение.
Можете да предложите на работодателя да прекратите трудовите си правоотношения на посоченото основание когато решите. Съветваме Ви да се консултирате със специалист по трудово право преди да подписвате каквито и да е документи, касаещи трудовото Ви правоотношение.
«kornelia vladev» на 16.09.2012 в 13:02 часа: Съкратих работник по този член, действително е намалял обемът на работа. В същото време назначих човек по програма от БТ за обучение по професията. Има ли основания съкратения работник да ме съди?
Отговор от Вълев: В случай, че новоназначеният работник е на същата длъжност като уволнения, уволненият работник има основание да Ви съди за незаконно уволнение.
«Пенка Христова» на 19.09.2012 в 13:41 часа: Здравейте, майка съм на 2годишно дете и след като трябваше да се върна на работа- ми връчиха предизвестие,че ме съкращават по чл.328, ал.1, т.3-намаляване обема на работата.Интересува ме дали ми се полага обещетение от работодателя,при положение, че съм защитена от закона до 3г. на детето?
Отговор от Вълев: Ако работодателят не е спазил процедурата за уволнението (не е изискал разрешение от Инспекцията по труда или някое от другите законови изисквания), то е незаконно и може да потърсите правата си пред съда. При уволнение на това основание не Ви се полагат допълнителни обезщетения като майка на дете под 3 години.
«Пенка Христова» на 19.09.2012 в 15:58 часа: Здравейте отново, ако са изискали и взели разрешение от Инспекцията по труда полага ли ми се някакво обезщетение? Ако не ми се полага по закон защо изобщо да търся адвокат. Става въпрос за Съкращение, не за Уволнение!
Отговор от Вълев: Полагат Ви се обезщетенията, предвидени в закона, а именно - обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, обезщетение за оставане без работа, в случай, че в месеца, след уволнението, не си намерите работа както и при неспазване на предизвестието от страна на работодателя - обезщетение за неспазено предизвестие. Ако уволнението бъде признато за незаконно от съда може да претендирате 6 брутни работни заплати, времето през което се води спора в съда Ви се признава за трудов стаж, възстановявате се на предишната си длъжност и Ви се присъждат съдебните разноски, направени от Вас в хода на делото.
Във Вашия случай "Съкращението" и "Уволнението" са идентични понятия! А дали ще търсите адвокатска помощ или не е Ваше решение.
«Радост Калева» на 22.09.2012 в 18:05 часа: Здравейте,
извинете!! имам един въпрос. Тъй като разбрах, че ще ме съкращават по горния член, но предизвестието ми е само 1 ден, искам да попитам какви точно обезщетение ми се дъжат: разбрах, че има 1 заплата за неспазено предизвестие, което по трудовия ми договор е 30 дни, 1 заплата, ако не си намеря работа до месец, мисля, че и заплатата за септември трябва да ми платят и неползваните отпуски. Права ли съм. Моля за разяснения!!
Отговор от Вълев: Обезщетенията са както ги изброявате:
На основание чл. 222 ал . 1 от КТ Работникът има право на "Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец". - това обезщетени, обаче Ви се полага след като изтече 1 месец от прекратяването на трудовия договор.
По чл. 220 от КТ обезщетение за неспазено предизвестие.
По чл. 224 от КТ имате право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.
При прекратяване на трудовия Ви договор, работодателят следва да Ви изплати трудовото възнаграждение, което Ви се полага до уволнението.
«Паулина » на 01.10.2012 в 17:04 часа: Здравейте, майка съм на 2 годишно дете и след като го взеха на ясла аз трябвада се върна на работа, но офисът в който работех е закрит отдавна и не мога да се продължа работа. Чл.328, ал.1, т.3-намаляване обема на работата ли е единствения вариант да ме съкратят, за да се регистрирам в бюрото по труда и да получавам обезщетение, или има и друг.
Отговор от Вълев: Има различни основания, на които да Ви прекратят трудовия договор, но Ви съветваме да се обърнете към специалист по трудово право, преди да подпишете каквото и да е споразумение или друг документ, свързан с трудовия Ви договор. На различните основания, посочени в кодекса на труда, са предвидени различни по размер и време обезщетения за оставане без работа. Не е Ваша грижа закриването на офиса, в който сте работила, а на работодателя Ви. По посоченото от Вас основание, за да ви уволнят законосъобразно, е необходимо разрешение от инспекцията по труда.
«Емилия» на 02.10.2012 в 14:27 часа: Въпросът ми е следният: Днес ме съкращават от работа с един месец предизвестие, но аз не искам да стоя и ден повече в тази фирма. Какви опции имам? Имам само три дни платен отпуск .

Отговор от Вълев: Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
В чл. 325 и следващите от Кодекса на труда са посочени възможните хипотези при прекратяване на трудовия договор. Добре е да имате предвид и чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване, в случай че ще се възползвате от правото да получавате обезщетение за безработица.
«Виктория Бонева» на 11.10.2012 в 15:00 часа: Здравейте,

ако работодателят ми ме съкрати с предизвестие на основание чл.328.ал1.т3 - след колко време има право да назначи нов служител на мое мяста без това да има последици за него?

Благодаря
Отговор от Вълев: Първо зависи защо е намалял обемът на работа - по решение на работодателя или в следствие на промени в пазара на продукцията или услугата, която предлага. Ако е в следствие на промени в пазара, може да назначи нов служител на Ваше място след като се увеличи работата, но това следва да е увеличение, различно от годишния цикъл на предприятието - примерно повечето работа на хотел в зимен курорт през зимата не е такова увеличение - увеличението следва да е извън нормалния цикъл на работа - нов голям клиент или пък внезапен фалит на конкурент.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час