Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Прилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

от 30.11.2011

В статията за погасителната давност изяснихме кои задължения се погасяват с 3 годишна давност и кои с общата 5 годишна давност. Поставихте ни многобройни въпроси относно това как да защитите правата си във връзка с давностните срокове по чл. 110 от ЗЗД и следващите от ЗЗД. Ще се опитаме да дадем кратък отговор на най-често задаваните от вас въпроси.

 Какво значи задължението да е погасено по давност?

С изтичането на срока на погасителна давност се погасява не самото задължение, а възможността на кредитора да го търси по принудителен ред. Задължението остава да съществува като  естествено задължение, чието изпълнение зависи изцяло от волята на длъжника. Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичане на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

Какво да направя, ако ми търсят задължения, по които е изтекла погасителната давност?

Ако Ви търсят задължения, които са погасени по давност, трябва да направите изрично възражение за изтекла давност.

Давността не се прилага от съда служебно. Затова, ако не направите възражение, ще бъдете осъдени да платите задължението, въпреки че давността е изтекла.

 Как да погасявам новите задължения, без да платя тези, по които е изтекла давността?

чл. 76 от ЗЗД  дава възможност на този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, да заяви кое от тях погасява. На практика това би изглеждало така – внасяте по сметка на кредитора (например топлофикационното или телекомуникационното дружество) сумите по последните си фактури, като подробно посочвате, кое точно задължение покривате - отчетен период, абонатен номер и т.н. Така дори и да Ви отказват на каса да покриете новите си задължения преди да сте погасили по-старите, можете да го сторите като заплащате само задълженията, по които не е изтекла давността. Важно е да пазите старателно платежните нареждания, тъй като при евентуален иск в съда ще можете да ги предоставите като доказателство по кое точно Ваше задължение сте платили. 

От кой момент започва да тече давността по главницата ипо лихвата?

Давността по главницата започва да тече от момента, в който вземането става изискуемо. Например при договора заем – давонстта започва да тече от момента, в който е уговорено, че наемната цена е дължима. За всяко отделно вземане тече отделна давност. Така задълженията на наемателя към наемодателя могат да бъдат частично погасени по давност – тези които са от преди повече от три години са с изтекла давност, а по-новите не са. С погасяване по давност на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания.

 Има ли абсолютна давност?

Абсолютна давност по българското право в сферата на гражданското право няма.

Има ли действия, с които се прекъсва давността?

Този въпрос е уреден в чл. 116 от ЗЗД.

На първо място давността се прекъсва с признаване на вземането от длъжника – това е едностранен акт на длъжника, с който той потвърждава, че има задължение към кредитора. 

Втора възможност за прекъсване на давността е завеждане от кредитора на дело срещу длъжника в съда или пред арбитражен съд. Давността обаче не се смята прекъсната, ако искът не бъде уважен.

На трето място давността се прекъсва след приемане на действия от страна на кредитора по принудително изпълнение –завеждане на дело пред съдебен изпълнител или други последващи действия по изпълнението.

 Тече ли давност по вземане, за което вече има издаден изпълнителен лист?

Вземането, за което има издаден изпълнителен лист, се погасява с изтичането на петгодишен давностен срок, но когато е образувано едно изпълнително дело давност не тече. Тук обаче има една специфична особеност – когато по едно изпълнително дело в продължение на две години не се извършват никакви изпълнителни действия по събиране на дълга, това дело се прекратява по силата на закона. След прекратяването на изпълнителното дело по изпълнителния лист започва да тече нов петгодишен давностен срок. Ако от момента на прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона изтекат 5години, изпълнителният лист се погасява по давност и въз основа на този изпълнителен лист вече не могат да се предприемат действия по принудително изпълнение срещу длъжника. 

Каква е защитата при образуване на изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист?

Ако срещу Вас бъде образувано изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист, можете да се защитите като подадете отрицателен установителен иск срещу кредитора в компетентния съд. Желателно е първоначално да образувате обезпечително дело, в което да поискате спиране на делото пред съдебния изпълнител, тъй като законът не предвижда възможността съдебният изпълнител да спре изпълнителното дело поради погасяването по давност на изпълнителния лист. Това следва да бъде установено по съдебен път, след което въз основа на съдебното решение делото да бъде прекратено и евентуално да бъде търсено от кредитора връщането на полученото в следствие на принудителното изпълнение. Тук обаче трябва да се отбележи, че не може да се търсят обратно доброволно платените суми, поради това, че длъжникът не е знаел, че е изтекла давността по изпълнителния лист, както казахме по-горе, моралният дълг остава и платеното по едно такова вземане не подлежи на връщане, а незнанието на закона не извинява никого.


 Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«Александър» на 02.03.2012 в 13:21 часа: Здравейте,
Имам задължения към Топлофикация за период от 6,5 години. За тях би трябвало да важи давност от 3години.
Въпроса ми е съществували така наречената 10годишна абсолютна давност и засяга ли тя тези задължения. Ако не е приета към момента очаква ли се да бъде въведена за вбъдеще.

Поздрави.
Отговор от Вълев: В гражданското ни прави абсолютна давност към този момент не съществува. Може би ще бъде гласувана някога, но кога и дали не бихме могли да се ангажираме с мнение.
«ангел» на 19.04.2012 в 16:35 часа: Здравейте искам да попитам на жената майка има задължения към топлофикация София от 2002г.в размер 3940лев.с лихвите преди 1г. ме посъветваха да платя за 3г. назад по банков път като опиша точно за периода и за какво,започнах да заплащам но установих че не ми приспадат за същия период а за първите задължения,искам да си плащ там но спрях защото ми казаха познати че съд може да не ги признае за този период който съм писал,та въпроса ми е да заплатя ли и останалата част от 3 те години до сега и да продължа да си плащам от тук на татък каквото съм изразходил ,пак по банков път и дали съд ще го признае,няма заведено дело но ако заведат могат ли да я осъдят след като си плаща.Благодаря предварително.
Отговор от Вълев: В ЗЗД е уредено, че има възможност в този случай да се погасява, задължението, което желаете. В топлофикационното дружество могат да приемат каквото желаят, но то не е меродавно за съда. Важното е да си пазите платежните нареждания и ако се стигне до дело да можете да ги представите като доказателство, кое точно задължение сте покрил.
«ангел» на 23.04.2012 в 12:10 часа: Здравейте отново заплатих за 3 години които не им е изтекла давност, останаха 3490 лева които им е изтекла давност,искам да попитам мога ли чрез вас да поискаме от съд да отпадне тая сума по давност и какво ще ми струва всичко общо ,за да мога да си плащам вече на каса а не по банков път .Благодаря предварително.
Отговор от Вълев: Не смятам, че съдът би приел такъв иск, тъй като с изтичането на давностния срок се погасява възможността да се събира задължението по принудителен път ако длъжникът възрази, но то остава да съществува като т.нар. "естествено задължение".
Можете да отправите писмено искане до директора на топлофикация, като приложите копия от платежните нареждания и искане сметката Ви да бъде коригирана. Имаме един клиент, който за сега е и единствен, на когото са удовлетворили такава молба, а беше в същото като Вашето положение. За изготвянето на молбата ако желаете можете да се обърнете към адв. Милованова. Тя ще определи и колко би Ви струвала услугата.
«Иво Иванов» на 24.04.2012 в 14:29 часа: Здравейте,
Имах един кредит който е от 2004г. През 2007г получих писмо ,че съм осъден от съдя изпълнител.Срещнах се с въпросния съдя изпълнител и и подписах съгласие с което да внеса 30% и останалите на равни вноски.Така направих внесох 30% и след един месец отидох и внесох останалите 70%в кантората на съдя изпълнителя.Минаха 5 години от тогава и никои не ме е търсил допреди няколко дни когато ми звана съдя изпълнителя да ми каже ,че не съм внесъл 70%от сумата заедно с натрупани лихви.Търсих квитанцията която ми дадоха като платих в кантората но от тогава минаха пет години и явно съм я затрил някъде.Какво мога да направя Никой не ме е търсил от тогава телефона ми е същия който съм го оставил за контакт и сега на него ми звънаха.Те казват че не разполагат с такъв архив на плащанията от преди пет години а и то беше един касов ордер.Не ме ли хваща пет годишната давност.Дайте ми съвет моля ви ..
Отговор от Вълев: Пет годишната давност не е изтекла във вашия случай. Съдия изпълнителят е длъжен да пази 5 години архив и би следвало след като е платено вземането да има документ за прекратяване на делото. Поискайте да разгледате всички документи по делото. За консултация и съдействие можете да се обърнете директно към адв. Милованова.
«пенчо» на 08.06.2012 в 23:26 часа: Здравейте,
Вчера ми възникна следния проблем: По пощата на жена ми и na мен е изпратено съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК, в което се опоминава, че задълженията ми по нотар. такса по ИЛ от 2004 г. е 200 лева по гр. дело от 1998 г. на СРС. В шах съм, бях забравил за какво иде реч, но си спомних, че се съдихме с държавата за едно апартаментче, спечелих делото след дълги и големи мъки, и през 2006г. за да не си спомням за мъките и нервите които изхабихме по време на проточилото се близо 10 години дело, решихме да го продадем. И вчера след 6 години ни в клин ни в ръкав получаваме това съобщение. В него прочитам, че през 2005г. е образувано изпълнително дело за неплатени публични вземания под номер от 2005г.
Може ли да Ми отговори какво да предприемем? Парите не са много но и не са малко в тая криза, около 500 лева с лихвите, не ми се занимава с адвокати, защото мисля, че случая е маловажен.
Веднага се сещам за давност: Давността не беше ли 5 години?
Моля за Вашия коментар и предложение какво да предприемем с жена ми!
Предварително благодаря!
Отговор от Вълев: Вземането Ви към държавата е различно от гражданските правоотношения, които се разглеждат в настоящата статия. Има давност и по ДОПК, но с данъчно право не се занимаваме в кантората и не мога да Ви дам точен и конкретен отговор.
«димо» на 09.06.2012 в 00:01 часа: Получих обаждане от човек който работи във фирма за събиране на задължения и ми каза че дължа 400 лв от преди 10 години на глобул,аз не помня такова нещо,по принцип винаги си плащам всичко (подала съм писмен иск в глобул да ми бъде предоставен договора и съответно за какво точно ги дължа в глобул) ,като ми каза този човек че сумата ще стане 1500 лв,ако не им ги платя,въпросът ми е може ли след 10 години да ме търсят за пари който незнам въобще дали ги дължа и може ли да ме осъдят-един вид ако се стигне до съд ще загубя ли делото,какво да правя ???,благодаря предварително
и още нещо,къде трябва да подам възражение за изтекла давност,....в глобул ли,че нещо ми звънят от тази фирма за събиране на задължения и ме заплашват ,че ще видя какво ще стане идния понеделник ,ако не платя,моля за съвет
Отговор от Вълев: С изтичането на давностния срок се погасява не самото задължение, а възможността то да се събира по принудителен път, ако направите съответното възражение пред съд в срок. Задължението продължава да съществува като едно естествено задължение.
Въпросната фирма, изкупила вземанията на Глобул, в момента се опитва да Ви заплаши с големи съдебни разноски, за да платите, тъй като ако до този момент не са предприели действия по събиране на дълга, давностния срок е изтекъл.
Това означава, че ако предприемете адекватна защита при евентуален съдебен процес имате добри шансове да спечелите. Съветът ни е да следите за книжа от съда на адреса си по лична карта и да се обърнете към адвокат, ако получите такива в най-кратки срокове без да плащате.
Ако не предприемете действия по защита могат да Ви осъдят, тъй като давността не се прилага служебно и действително ако загубите едно евентуално дело заедно с разноските сумата може да стане и повече от 1500лв.
«ДИМО» на 09.06.2012 в 15:34 часа: здравейте отново,само още нещо да попитам,трябва ли сега да подаваме такова възражение в съда или то се подава като тръгнат да ни съдят,това сами ли си го пишем или трябва адвокат,ако да вие можете ли да ни напишете и колко ще ни струва,трябва ли да бездействаме в момента или ....вие кажете :)
Отговор от Вълев: Възражение се подава, когато заведат иск срещу Вас в съда и получите документите от съда. До този момент няма какво друго да предприемете. Нашия съвет е да ангажирате адвокат с писането на това възражение (отговор на исковата молба, с която се възразява), въпреки че всеки може да се представлява сам в съда. Можем да поемем случая, хонорарът се определя в зависимост от сложността на случая, материалния интерес и работата, която следва да се извърши от нас. Преценката се прави за всеки отделен случай от адвоката, който поема казуса, след като се проучат документите.
«Блага» на 11.06.2012 в 11:12 часа: Здравейте,
Нашият случай е малко странен, но ще го опиша, възможно най-кратко и ясно.
През 2003 г., след като ни възникна нужда от 2000 лв., а приятелят ми беше осигурен на мин.заплата, тогавашният му шеф, предложи да уреди кредит от Биохим (сегашна Уникредит), но трябваше да изтегли 7000 лева, от които да даде 5000 на шефа си. Така и стана - уреди му кредит (почти съм сигурна, че беше така да се каже по втория начин, тъй като кредитният инспектор постоянно се възползваше от разни безплатни услуги в техния сервиз). В последствие шефът му внасяше вноската, а удържаше частта за 2000 лв. от заплатата му. През 2005 г. приятелят ми напусна (нашите пари бяха изплатени) и започна работа в друга фирма. По-късно установихме, че през 2006 г. шефът му е спрял да плаща и през 2007 г. кредитът (4300 лева) е станал изискуем целият (но не и съдебен), а през 09.2008 г. когато и беше крайният срок на кредита-е бил продаден на фирма Еос Матрикс. През 2010 г. от тази фирма звъняха няколко пъти, при което ние потърсихме бившия му шеф, който обаче е заминал за Италия и не можем да го открием. През 09.2011 отново се получи писмо (у техните, където се води по лична карта) че дължи 4300 главница и 2800 лихва, но през цялото това време кредитът не е даден съдебен (имам позната в съда и тя ми проверява), въпреки че сега приятелят ми работи и е осигурен на хубава заплата. Тъй като нямаме договора за кредит, през 2010 г. отидохме до Уникредит да поискаме копие от него, но от там ни казаха, че при тях кредитът се води погасен и така и не успяха да ми намерят копие от този договор. В ЦКР кредитът също излиза в графа погасени.
Сега чакаме дете, а аз постоянно мисля за този кредит и много се притеснявам, че дългът ще расте до някакви безбожни суми. Аз също имам кредит, който плащаме двамата. Предпочитам да стане съдебен и да започнат да си удържат от заплатата му, поне ще намаля и ще се олихвява на законова лихва. Може ли да ми отговорите до кога могат да държат кредита така без да го дават съдебен и да расте тази сума. Няма ли някакъв срок, някаква защита от такива фирми, които умишлено не дават задълженията на съд, за да се трупат лихви. Ние, че сме постъпили много глупво и доверчиво няма спор, но сега се чувстваме в безизходица. Благодаря предварително за отделеното време и внимание!

Отговор от Вълев: По това, което разказвате, вероятно по-голямата част от кредита вече е погасена по давност. От момента, в който вноските станат изискуеми, за всяка една от тях започва да тече отделен 5 годишен давностен срок. Давността се прекъсва от момента, в който кредиторът се обърне към съда, затова имате сметка Еос Матрикс да не завежда дело в съда. Не плащайте нищо към този момент и не подписвайте нищо свързано с този кредит, преди консултация с компетентен адвокат, тъй като някои действия могат да имат характер на признаване на дълга. По добре не звънете и във фирмата, откупила дълга Ви, тъй като може да ги подсетите да Ви съдят. Ако спорът отиде към съд се обърнете към адвокат. Относно лихвите вероятно те са нереални и съда няма да ги признае в обявения от тях размер.
«Блага» на 12.06.2012 в 09:49 часа: Първо, благодаря за обнадеждаващия отговор. А има ли нещо вярно в това, че с телефонни обаждания и писма може да се прекъсне давност?
Отговор от Вълев: Да. С всяко валидно волеизявление, с което се признава дълга може да бъде прекъсната давността. Поканата да бъде погасено или признато задължението от страна на кредитора обаче не може да породи такова правно действие ако няма валидно потвърждение от длъжника.
«мария» на 13.06.2012 в 06:01 часа: Здравейте, моят случай е следният, получих обаждане от кабелната телевизия след сливането Близу , дължа сумата от 240 за такси от 2009г. През периода 2006/2008 имах наемате ли който ползваха тази кабелна телевизия и те без мое съгласие са сключили договор с кабелната за срок от 12 м т.е 2007/2008 договорът е от мое име с моите данни имена и адрес но не е с моят подпис .Какво мога да направя
Отговор от Вълев: Можете да оспорите валидността на договора, тъй като не сте полагала подписа си под него и явно въпросната кабелна телевизия е приела друго лице да фалшифицира подписа Ви. Ако съда не приеме това можете да претендирате, че задължението е погасено по давност.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час