Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Прилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

от 30.11.2011

В статията за погасителната давност изяснихме кои задължения се погасяват с 3 годишна давност и кои с общата 5 годишна давност. Поставихте ни многобройни въпроси относно това как да защитите правата си във връзка с давностните срокове по чл. 110 от ЗЗД и следващите от ЗЗД. Ще се опитаме да дадем кратък отговор на най-често задаваните от вас въпроси.

 Какво значи задължението да е погасено по давност?

С изтичането на срока на погасителна давност се погасява не самото задължение, а възможността на кредитора да го търси по принудителен ред. Задължението остава да съществува като  естествено задължение, чието изпълнение зависи изцяло от волята на длъжника. Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичане на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

Какво да направя, ако ми търсят задължения, по които е изтекла погасителната давност?

Ако Ви търсят задължения, които са погасени по давност, трябва да направите изрично възражение за изтекла давност.

Давността не се прилага от съда служебно. Затова, ако не направите възражение, ще бъдете осъдени да платите задължението, въпреки че давността е изтекла.

 Как да погасявам новите задължения, без да платя тези, по които е изтекла давността?

чл. 76 от ЗЗД  дава възможност на този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, да заяви кое от тях погасява. На практика това би изглеждало така – внасяте по сметка на кредитора (например топлофикационното или телекомуникационното дружество) сумите по последните си фактури, като подробно посочвате, кое точно задължение покривате - отчетен период, абонатен номер и т.н. Така дори и да Ви отказват на каса да покриете новите си задължения преди да сте погасили по-старите, можете да го сторите като заплащате само задълженията, по които не е изтекла давността. Важно е да пазите старателно платежните нареждания, тъй като при евентуален иск в съда ще можете да ги предоставите като доказателство по кое точно Ваше задължение сте платили. 

От кой момент започва да тече давността по главницата ипо лихвата?

Давността по главницата започва да тече от момента, в който вземането става изискуемо. Например при договора заем – давонстта започва да тече от момента, в който е уговорено, че наемната цена е дължима. За всяко отделно вземане тече отделна давност. Така задълженията на наемателя към наемодателя могат да бъдат частично погасени по давност – тези които са от преди повече от три години са с изтекла давност, а по-новите не са. С погасяване по давност на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания.

 Има ли абсолютна давност?

Абсолютна давност по българското право в сферата на гражданското право няма.

Има ли действия, с които се прекъсва давността?

Този въпрос е уреден в чл. 116 от ЗЗД.

На първо място давността се прекъсва с признаване на вземането от длъжника – това е едностранен акт на длъжника, с който той потвърждава, че има задължение към кредитора. 

Втора възможност за прекъсване на давността е завеждане от кредитора на дело срещу длъжника в съда или пред арбитражен съд. Давността обаче не се смята прекъсната, ако искът не бъде уважен.

На трето място давността се прекъсва след приемане на действия от страна на кредитора по принудително изпълнение –завеждане на дело пред съдебен изпълнител или други последващи действия по изпълнението.

 Тече ли давност по вземане, за което вече има издаден изпълнителен лист?

Вземането, за което има издаден изпълнителен лист, се погасява с изтичането на петгодишен давностен срок, но когато е образувано едно изпълнително дело давност не тече. Тук обаче има една специфична особеност – когато по едно изпълнително дело в продължение на две години не се извършват никакви изпълнителни действия по събиране на дълга, това дело се прекратява по силата на закона. След прекратяването на изпълнителното дело по изпълнителния лист започва да тече нов петгодишен давностен срок. Ако от момента на прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона изтекат 5години, изпълнителният лист се погасява по давност и въз основа на този изпълнителен лист вече не могат да се предприемат действия по принудително изпълнение срещу длъжника. 

Каква е защитата при образуване на изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист?

Ако срещу Вас бъде образувано изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист, можете да се защитите като подадете отрицателен установителен иск срещу кредитора в компетентния съд. Желателно е първоначално да образувате обезпечително дело, в което да поискате спиране на делото пред съдебния изпълнител, тъй като законът не предвижда възможността съдебният изпълнител да спре изпълнителното дело поради погасяването по давност на изпълнителния лист. Това следва да бъде установено по съдебен път, след което въз основа на съдебното решение делото да бъде прекратено и евентуално да бъде търсено от кредитора връщането на полученото в следствие на принудителното изпълнение. Тук обаче трябва да се отбележи, че не може да се търсят обратно доброволно платените суми, поради това, че длъжникът не е знаел, че е изтекла давността по изпълнителния лист, както казахме по-горе, моралният дълг остава и платеното по едно такова вземане не подлежи на връщане, а незнанието на закона не извинява никого.


 Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«иван» на 22.06.2013 в 15:05 часа: Здравейте
искам да попитам какви ще са последствията за мен,след като от 2004год.имам задължение от 500лв.към ТРАНСКАРТ, което и до днес не съм погасил,а вече ми се обаждат от някаква фирма ЕОС, с която нямам нищо общо да ми изискват 1500лв за това задължение.Благодаря предварително.
Отговор от Вълев: Ако не направите възражение за изтекла погасителна давност, в случай че въпросната фирма предяви вземането си пред съд, могат до Ви осъдят да платите цялата сума заедно с лихвите и разноските. Когато бъде заведено дело срещу Вас следва да получите документи от съда по адресната си регистрация, затова е важно да следите дали се получават документи от съответния районен съд по адреса Ви по лична карта и в случай че получите такива документи да потърсите адвокат за съдействие. Тук сме доразвили отговор на Вашето питане: "Как се прави възражение за изтекла погасителна давност"
«Симеон» на 26.06.2013 в 15:35 часа: Здравейте.На 26.06.2013г. получих на адреса си писмо от Кредитекспрес на името на майка ми,която е на 77 г.В него пише,че на 11.05.2012г.Ейвън е прехвърлил вземания,дължими от майка ми,без да се уточнява от кога са тези вземания.Обадих се на посочения телефон и попитах за какво става въпрос.Служителката ми отговори,че задължението е от 2003г.на стойност 35 лв.и попита кога в кратък срок ще мога да платя.Казах,че на знам кога и дали ще плащам,а се обаждам да видя за какво иде реч.Тя ми отговори,че пак ще се чуем,за да уточним плащането.Трабва ли да предприемам нещо?
Отговор от Вълев: Задължението Ви е погасено по давност. Няма какво да предприемате, освен да следите за документи от съда на адреса на майка Ви, в случай че срещу нея бъде заведено дело. Това е малко вероятно, но теоретично е възможно. Тук сме отговорили какво да предприемете, в случай че срещу нея бъде заведен дело за въпросната сума "Как се прави възражение за изтекла погасителна давност"
«стефка» на 03.07.2013 в 12:39 часа: Здравейте,
Имам стари задължения към ВиК от 2008г. Преди 2 дни получих покана за доброволно издължаване . Въпроса ми е следния: Как да постъпя ,какви документи и къде да подам за да се възползвам от изтеклата погасителна давност за 2008 и 2009г.
Отговор от Вълев: Тук сме отговорили на Вашия въпрос:
"Как се прави възражение за изтекла погасителна давност"
«Владимир Христов» на 16.07.2013 в 21:40 часа: Здравейте,
През 2009 год. почина майка ми, която преди да почине е сключила явно някакъв договор с Глобул. Няколко пъти в пощенската кутия намирах писма от СГ Груп за това, че тя има някакви задължения. Често да си кажа не съм обръщал внимание на тези писма. Днес комшиите ми казаха, че на вратата на жилището ни са намерили отново писмо, че има задължения. Нямам представа какви са тези задължения и какъв е размерът им. Незнам как да постъпя. Бихте ли ми дали съвет!
Благодаря Ви за това което правите!
Отговор от Вълев: Тъй като майка Ви е починала нейните задължения като част от наследството и се наследяват. Ето защо следва да търсят Вас и останалите й наследници, в случай че има такива, за въпросното задължение. Тъй като обаче най-вероятно то е погасено по давност, е продадено (юридическият термин е цедирано, с това действие не се прекъсва давността) от Глобул на фирма за изкупуване на задължения - в случая СГ Груп. Този род фирми знаят, че ако предявят вземането си пред съд, ще загубят делото, тъй като вземането е погасено по давност и затова се опитват да притиснат длъжниците си с извънсъдебни способи - телефонен тормоз, заплашителни писма, измислени и несъществуващи промени в закона, на основание на които ще платите многократно повече и др. подобни. Съветваме Ви да не предприемате нищо към днешна дата, тъй като ако позвъните ще запишат телефонния Ви номер и след това ще Ви звънят по всяко време, а ако предприемат действия пред съд ще получите документи, които следва да Ви донесе съдебния призовкар на адреса Ви по лична карта. Ако получите такива документи Ви съветваме да се обърнете към адвокат. Ако желаете може да се възползвате от услугите ни.
«Виктория» на 20.07.2013 в 12:52 часа: Добър ден!!
Въпросът който искам да Ви задам е сложен,но ще се опитам да Ви обясня на кратко ситуацията в която съм изпаднала в този момент и Вие да ми дадете отговор...За което Ви благодаря предварително!!
Къщата в която живеем е на моят дядо,но той е починал и водата ни не е плащана от 1999г. до 2007г. От 2007г. до 2009г. е плащана от баща ми ,след което отново прекъсва плащане до 30.09.2012г. поне така излиза при проверка в интернет!!Цялата реална сума е 1582.92лв. , а лихвите са 1408.13лв. при което цяката сума става - 2991.05лв. През този период от време ние сме получили само 1писмо от ВИК за неплатена сметка...без писмо за предупреждение за спиране на водата ,без писмо от съд или каквито и да било писма от тяхна страна!!И стигаме до преди 3дни когато пред вратата ни дойде лице(човек) ,който без да ни се представи само ни каза : "СПИРАМЕ ВИ ВОДАТА ПОРАДИ НЕПЛАТЕНИ СМЕТКИ" ... така и направиха на улицата до нас с багер изкопаха си дупката и спяраха водата без никакво обяснение или документ ,че сме съгласни.В интернет прочетох следното : "Три години давностен срок за топло, ток и вода" не съм запозната изобщо с нищо и се обърнах към Вас!!В понеделник ще разберем повече ,когато отидем до ВИК ,но дотогава исках да натрупам информация.
Още веднъж Ви благодаря за вниманието...Ще чакам Вашият коментар по този неприятен проблем!!
Отговор от Вълев: Погасителната давност на задълженията Ви действително е 3 години. Трябва да се види кои задължения са погасени по давност и кои не са от извлечение по партидата Ви и да се направи сверка с плащанията, които сте извършили. Обикновено ВиК са склонни да се преговаря и при издължаване на задълженията, които не са погасени по давност ще изчистят цялата Ви партида. Съветваме Ви преди да подпишете какъвто и да е документ, да се консултирате за съдържанието му със специалист. Ако желаете може да се обърнете към кантората ни.
«Анна Станойкович» на 23.07.2013 в 12:30 часа: Искам да задам вьпрос.
Майка ми от 2008 не е плащала топла вода,натрупани са дьлгове,запорирана и е пенсията,след това има неплатени даньци за апартамента на стойност 400 лв,живяла е сама,сега ние сме при нея,понеже зимата получи сихимичен инсулт,на легло е.Пенсията и е запорирана цялата,има ли вьзможност да се вдигне запора поради здравословното и сьстояние и кьде да се обьрна,понеже има изпьлнително дело с сьдия изпьлнител.
Отговор от Вълев: Следва да отправите писмено молба до съответния частен или държавен съдебен изпълнител, с което да помолите да вдигне запора върху пенсията на майка Ви. Виж чл. 446 от ГПК.
«Емануела Тодорова» на 29.07.2013 в 13:23 часа: Здравейте,
Моля ви за съвет относно стари задължения към ВиК. Първо получихме заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която подадохме възражения в указания срок, без да посочваме причината. След около два месеца вече имаме заведена искова молба за неплатена вода от 2004г. до сега. След разговор с юристконсулт на ВиК, се съгласиха да платим задължението само за последните три години от 2010г. до сега, но искат да им платим към дължимата сума за вода и такса от 125лв за заповедта за изпълнение на паричното задължение и държавна такса от 50лв за сега заведената искова молба. Освен това отказват и разсрочено плащане на сумата, а искат всичко наведнъж платено до 10 дни, и само при това условие ще спрат заведеното дело. Въпроса ми е имат ли право да ни карат да плащаме тези две такси от 125лв и от 50лв и дали няма да е по-добре да ги оставим да си заведат делото, което би следвало да бъде загубено от тях възоснова на изтеклата давност. Ако е така тогава кой следва да плати разноските по това дело? И дали няма да е по-евтино след изхода на делото да си платим само дължимото за последните три години? Благодаря ви предварително за съвета.
Отговор от Вълев: В чл. 78 от ГПК е казано:
ал. 1 Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.
ал. 3 Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.
Имайте предвид, че възражението за изтекла погасителна давност следва да се направи по съответния начин в едномесечен срок от получаване на исковата молба. След този срок губите тази възможност.
ВиК имат право да искат плащане на сумата веднага. Трябва да внимавате как точно плащате сумата и какви документи подписвате, за да не се окажете в хипотезата да платите старите си задължения, които не са погасени по давност.
Съветваме Ви да се обърнете към адвокат, който да Ви консултира, защото в противен случай може да допуснете грешка, която да увреди интересите Ви. Ако желаете може да се обърнете към кантората ни.
«Апостолов» на 16.08.2013 в 19:02 часа: Здравейте,моят случай е следният.На 04.09.2010г. през ноща ,по една или друга причина се опитах на спечеля и аз нещо на тв.игра с телефон с добавена стойност.Така в рамките на 2 часа се обаждах няколко кратно но уви не се получи и аз се отказах,да съм пробвал най-много 50-60 пъти.Така на другия ден в късния следобед телефона ми спира .Обаждам се на М-Тел и ги питам какво става и ми се казва че дължа 800лв. за 400 обаждания от тази игра.Телфона има кредитен лимит 50лв,естесвено не беше прекънат на тази сума нито пък бях уведомен с СМС че надвишавам лимита.
Сега първо какви са тия 400 обаждания,в никакъв случай не мога да се съглася че са толкова,това естесвено може да се манипулира от тяхна страна и ме ноже да се докаже че не така.Държа да отбележа че точно тогава М Тел получиха срив в системата си и няколко месеца не можеха да се оправят,сигурно си спомняте то се вдигна голям шум тогава.И така както може да се очаква М Тел си иска парите с помоща на разни събирачи на вземания"колектори".Тормозиха ме до м.март на 2011г.до тогава им платих около 300лв.След което аз прекратих плащанията и никой не ми се обаждаше.Итака до м.май 2013г.Почнаха пак да ме тормозят само с СМС и писма.Фирмата вече е друга Фронтекс.Аз обаче не им се обаждам и не реагирам по никакъв начин.Пуснах жалби към М Тел , Комисията по Регулиране на Съобщенията и към Омбусмана,отговорите бяха едни и същи че след щателна проверка се установило че няма нищо нередно и че трябва да плащам.Според вас какво ще се случи от тук на татък,погасено ли ми е задължението по давност и дали ще ме осъдят? Педварително Ви благодаря!!!
Отговор от Вълев: Във вашия казус въпросът е това плащане, което сте направил, дали е било като частично плащане по фактура, тъй като този вид плащания имат характер на признаване на вземането, що се отнася до давността.
За това дали сумата е реално дължима или не следва да се произнесе съдът и не можем да предвидим какъв ще е изходът на такова дело. Нашата логика е, че не би следвало да отговаряте за суми над кредитния Ви лимит що се отнася до М-тел и техните общи условия, но до сега по този въпрос няма съдебна практика и е вероятно съдът да приеме за правилно обратното становище.
«Костов» на 19.08.2013 в 23:18 часа: Здравейте!През 2007-ма изтеглих кредит от небанкова институция.Кредита го изтеглих на фирмата си,но през 2009-та фалирах и спрях да го погасявам,защото нямах възможност.Обаждаха ми се и ме търсеха чрез писма на адреса ми до 2010-та и от тогава не съм получавал никакви писми или обаждания.Възможно ли е кредита да е погасен по давност.Не съм получил писмо,че съм осъден,нито че е заведено дело срещу мен или да ме търсят по някакъв начин,а и самия аз не смея да ги потърся,за да не се поднови всичко на ново.Какво да направя в случая?Благодаря предварително!
Отговор от Вълев: Вземането на съответната институция към Вас е с 5 годишна погасителна давност. Давността започва да тече за всяка отделна вноска от момента на нейния падеж. Възможно е задължението Ви да е погасено по давност частично или напълно. Съветваме Ви да се обърнете към специалист, в случай че срещу Вас бъде започната съдебна процедура за въпросното вземане. До този момент не смятаме, че имате полезен ход, освен да привлечете излишно внимание.
«Тодор Николов» на 27.08.2013 в 20:56 часа: Здравейте,чудесно е че има хора като вас,да сте живи и здрави.И така на въпроса.Имам следния проблем,поръчител съм по кредит които тегли баща ми на 18.02.2004г.Баща ми е в чужбина от 7г. и не е плащал нищо по кредита,което го разбрах едва когато получих писмо от ЧСИ "относно изпълнително дело от 26.06.2007г.което е адресирано до баща ми.След по малко от месец получих и писмо адресирано до мен с което ме уведомяват че са направили запор на колата ми,тогава имах една жигула.След още седмица получих и писмо от полицията че ми е направена забрана да напускам държавата и да ми се издава задграничен паспорт.Ходих до ЧСИ да разговарям с него каза да внеса 30% от сумата и ще ми вдигне запора.Тъй като нямах толкова пари казах че нямам и това беше всичко. Но преди няколко дни започнаха да ми звънят от ЕОС МАТРИКС и да ми говорят че тъй като немогат да открият баща ми аз сум трябвало да плащам и да и внеса поне 100лв. иначе са щели да изискат от мен цялата сума която с лихвите била 17000лв.Попитах ги на какво основание да плащам, а те казаха че имат изпълнителен лист от ЧСИ от 2007г. Помолих ги да ми изпратят документите,а те казаха че нямали право да ми предоставят тази информация.Въпросът ми е как да постъпя,прочетох и стаийте ви относно погасителната давност и мисля че е изтекла.Мога ли да подам молба до ЧСИ с която да помоля да бъде прекратен изпълнителния лист по изтекла давност.И като цяло какво мога да направя за да защитя правата си.Благодаря ви предварително.
Отговор от Вълев: Съветваме Ви да бездействате до момента, в който срещу Вас не бъде предприето действие по събиране на дълга. Всякакво проучване на казуса от Ваша страна може да ги подсети за Вашия дълг и да предприемат действия, с които да прекъснат давността. Евентуално плащане на част от задължението може да има характер на признаване на вземането и да прекъсне давността. Ето защо Ви съветваме в момента, в който бъде предприето срещу действие срещу Вас от ЧСИ, едва тогава да се обърнете към специалист, който да проучи подробно въпроса Ви и да прецени какво може да се направи и кой е правилният Ви ход. Ако желаете тогава може да се обърнете към кантората ни.
Що се отнася до правото Ви да напускате страната - такова ограничение противоречи на Европейското законодателство и ВАС се произнесе, че е незаконосъобразно, така че може да пътувате и да Ви бъде издаден международен паспорт.
Относно задължението Ви - не могат да Ви откажат достъп до документите, въз основа на които сте осъден.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час