Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Прилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

от 30.11.2011

В статията за погасителната давност изяснихме кои задължения се погасяват с 3 годишна давност и кои с общата 5 годишна давност. Поставихте ни многобройни въпроси относно това как да защитите правата си във връзка с давностните срокове по чл. 110 от ЗЗД и следващите от ЗЗД. Ще се опитаме да дадем кратък отговор на най-често задаваните от вас въпроси.

 Какво значи задължението да е погасено по давност?

С изтичането на срока на погасителна давност се погасява не самото задължение, а възможността на кредитора да го търси по принудителен ред. Задължението остава да съществува като  естествено задължение, чието изпълнение зависи изцяло от волята на длъжника. Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичане на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

Какво да направя, ако ми търсят задължения, по които е изтекла погасителната давност?

Ако Ви търсят задължения, които са погасени по давност, трябва да направите изрично възражение за изтекла давност.

Давността не се прилага от съда служебно. Затова, ако не направите възражение, ще бъдете осъдени да платите задължението, въпреки че давността е изтекла.

 Как да погасявам новите задължения, без да платя тези, по които е изтекла давността?

чл. 76 от ЗЗД  дава възможност на този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, да заяви кое от тях погасява. На практика това би изглеждало така – внасяте по сметка на кредитора (например топлофикационното или телекомуникационното дружество) сумите по последните си фактури, като подробно посочвате, кое точно задължение покривате - отчетен период, абонатен номер и т.н. Така дори и да Ви отказват на каса да покриете новите си задължения преди да сте погасили по-старите, можете да го сторите като заплащате само задълженията, по които не е изтекла давността. Важно е да пазите старателно платежните нареждания, тъй като при евентуален иск в съда ще можете да ги предоставите като доказателство по кое точно Ваше задължение сте платили. 

От кой момент започва да тече давността по главницата ипо лихвата?

Давността по главницата започва да тече от момента, в който вземането става изискуемо. Например при договора заем – давонстта започва да тече от момента, в който е уговорено, че наемната цена е дължима. За всяко отделно вземане тече отделна давност. Така задълженията на наемателя към наемодателя могат да бъдат частично погасени по давност – тези които са от преди повече от три години са с изтекла давност, а по-новите не са. С погасяване по давност на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания.

 Има ли абсолютна давност?

Абсолютна давност по българското право в сферата на гражданското право няма.

Има ли действия, с които се прекъсва давността?

Този въпрос е уреден в чл. 116 от ЗЗД.

На първо място давността се прекъсва с признаване на вземането от длъжника – това е едностранен акт на длъжника, с който той потвърждава, че има задължение към кредитора. 

Втора възможност за прекъсване на давността е завеждане от кредитора на дело срещу длъжника в съда или пред арбитражен съд. Давността обаче не се смята прекъсната, ако искът не бъде уважен.

На трето място давността се прекъсва след приемане на действия от страна на кредитора по принудително изпълнение –завеждане на дело пред съдебен изпълнител или други последващи действия по изпълнението.

 Тече ли давност по вземане, за което вече има издаден изпълнителен лист?

Вземането, за което има издаден изпълнителен лист, се погасява с изтичането на петгодишен давностен срок, но когато е образувано едно изпълнително дело давност не тече. Тук обаче има една специфична особеност – когато по едно изпълнително дело в продължение на две години не се извършват никакви изпълнителни действия по събиране на дълга, това дело се прекратява по силата на закона. След прекратяването на изпълнителното дело по изпълнителния лист започва да тече нов петгодишен давностен срок. Ако от момента на прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона изтекат 5години, изпълнителният лист се погасява по давност и въз основа на този изпълнителен лист вече не могат да се предприемат действия по принудително изпълнение срещу длъжника. 

Каква е защитата при образуване на изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист?

Ако срещу Вас бъде образувано изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист, можете да се защитите като подадете отрицателен установителен иск срещу кредитора в компетентния съд. Желателно е първоначално да образувате обезпечително дело, в което да поискате спиране на делото пред съдебния изпълнител, тъй като законът не предвижда възможността съдебният изпълнител да спре изпълнителното дело поради погасяването по давност на изпълнителния лист. Това следва да бъде установено по съдебен път, след което въз основа на съдебното решение делото да бъде прекратено и евентуално да бъде търсено от кредитора връщането на полученото в следствие на принудителното изпълнение. Тук обаче трябва да се отбележи, че не може да се търсят обратно доброволно платените суми, поради това, че длъжникът не е знаел, че е изтекла давността по изпълнителния лист, както казахме по-горе, моралният дълг остава и платеното по едно такова вземане не подлежи на връщане, а незнанието на закона не извинява никого.


 Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«Клин» на 19.04.2013 в 13:42 часа: Здравейте, аз също имам един проблем свързан с "Еос Матрикс". Става въпрос за кредитна карта "Транскарт". Валидността на самата карта е до Февруари 2007г.(на лицевата част на картата е отпечатан срока) , аз не съм плащал по нея вноски от началото на 2006г. , в момента фирма "Еос Матрикс", настоява да и платя някакви 1700лв , като главницата е 500лв а другото са лихви, същата фирма твърди, че е направила цесия, но аз нямам уведомление от "Транскарт", че са направили цесия с "Еос Матрикс". Ежедневно звънят и настояват да плащам . Предложих на служителя на въпросният колектор да си извади изпълнителен лист и аз да възразя, тоест проблема да се реши в съда. Въпроса ми е, дали тук мога да се позова на чл 110 от ЗЗД , и дали при евентуално дело мога да оспорвам цесията? И последно, коя от двете фирми дължи данък върху цесията?
Отговор от Вълев: Ето тук сме отговорили на първия Ви въпрос "Как се прави възражение за изтекла погасителна давност"
Безпредметно е да оспорвате договора за цесия тъй като дали дължите на едно лице или на друго главното при Вас е задължението да бъде признато от съда за погасено по давност. С данъчно право кантората ни не се занимава.
«Мария В.» на 09.05.2013 в 11:33 часа: Здравейте, вчера получих съобщение, че картата ми е спряна поради достигане на лимита, фактура за плащане 1176лв. Дъщеря ми е с нов телефон и от незнание е натрупала тази сума от ползване на мобилен интернет. Според вас може ли нещо да се направи поне ако може да се сторнира фактурата. Тази сума е непосилна за плащане от мен. Как е по добре да не плащам фактурата евентуално и Глобул да заведе дело срещу мен. Или аз да заведа дело срещу тях за това, че не са спрели картата на 100лв, какъвто е лимита и.Имам ли шанс.Ако сега не платя фактурата, те ще ме дадът на фирма за събиране на вземания/ поне такава практика имат/ и ако не мога да плащам ще ме дадът на съд, мога ли да обжалвам след като това се случи.Изобщо какъв е редът на действие по изгоден за мен, так че ако има шанс да избегна плащането. Реално сме ползвали интернет, но защо телефона не е спрян на 100лв, а и на фактурата никъде не пише колко общо МВ е ползвано и по колко пари, а само обща сума. Предварително благодаря за отговора. Хубав ден.
Отговор от Вълев: Що се отнася до Глобул в техния договор е уредено, че те преценяват дали да прекъснат услугите Ви след достигане на кредитния лимит или не. Единственото, на което може да се позовете, за да не платите сумата е ако не е получен предупредителен СМС, с който да сте уведомени за достигане и минаване на кредитния лимит.
Може би най-добрият вариант е да изпратите молба до Глобул, в която да помолите преразглеждане на фактурата Ви и сторниране на въпросната сума като обясните ситуацията. Молбата може да я изпратите електронно.
«Марияна Н» на 11.05.2013 в 23:24 часа: Здравейте,сигурно вече са банални тези въпроси но искам да ви помоля за съвет. И така имаме неплатени сметки към Топлофикиция от 2007 година които сме нямали ръзможност да платим и сега получихме покана за доброволно издължаване и че ако не предприемем плащане в 30дневен срок ще заведат дело срещу нас. Въпроссът ми е можем ли да подадем възражение на основание за изтекла давност, кога трядбва да го подадем когато заведат дело с ещу нас ли , и заплаща .и се нещо за тора възражение? Много благодаря предварително
Отговор от Вълев: "Как се прави възражение за изтекла погасителна давност" Тук сме обяснили как да направите възражение.
«Mеlena» на 14.05.2013 в 13:32 часа: Здравейте!
Моят казус е следният:през 2006г.в услуга на приятел взех мобилен телефон на лизинг, като уговорката беше въпросният да изплати лизинга по посочената сметка,което явно не е странало. През 2011 получих запор на заплтата си от частен съдебен изпълнител на основание изпълнителен лист от 2008. Искам, не искам плащах няколко месеца, след което бях съкратена и нямах такава възможност. В момента отново съм на работа (при друг работодател) и отново получих запор на основание същият изпълнителен лист. Сумата значително е нараснала и дори не е отразено плащането от 2011г. Моля Ви за съвет как да постъпя!
Отговор от Вълев: По описания от Вас казус и изложените факти, вземането на лизингодателя не е погасено по давност. Може да претендирате за прекомерност на разноските при ЧСИ, но това често води до обратния ефект - заплащате допълнителни разноски за процедурата по обжалването размера на разноските. Може би е най-добре да се свържете с въпросния частен съдебен изпълнител и да договорите как да изплатите сумата. Не виждаме друг начин в близко бъдеще, с помощта на който да се освободите от дълга си.
«Елица Кръстева» на 20.05.2013 в 22:53 часа: Здравейте,
Моят проблем, е свързан със стар потребителски кредит. През 2007 изтеглих кредит на стойност 10 000 лева за ремонт на жилището си. Стана така, че през 2008 заминах в чужбина, където съм и до днес. До зимата на 2010г. безпроблемно погасявах този кредит. След това се разболях, станах временно нетрудоспособна и не можех да продължа да пращам вноските по кредита.
В началото ме търсиха от банката, но след това обажданията спряха - никога не съм се крила и не съм си сменяла номера на телефона умишлено!
Миналата седмица получих ( след повече от година и половина) ново обаждане от банката, за да ми съобщят, че кредита ми е даден на съдия- изпълнител. Сумата, натрупана до момента е 8000 лева, като ми предоставят възможност ако до месец изплатя накуп 30%, да ми опростят половината.
Това ми е абсолютно невъзможно да направя, заради все още недостатъчно доходи. Предложих им при идване в България ( това ми предстои тази година), да сключа споразумение с банката за нов погасителен план и възможната сума, която мога да започна да плащам. Това ми беше отказано като опция, според служителя на банката трябвало лично да се договоря със съдия- изпълнителя.
Моят въпрос е какви ще са последствията за мен от тук нататък? В България отдавна нямам нищо- родителите ми са починали, нямам жилище и имоти или недвижима собственост.
Нямам много време, престоят ми в България ще е само за няколко дни и от сега трябва да знам какво е най- правилното решение в случая и дали е по- добре да отида до банката и да опитам да се договоря с тях.
Благодаря предварително!
Отговор от Вълев: Ако нямате имущество в България няма да има от какво да се удовлетвори банката. В случай, че след години обаче се върнете в България е възможно все още да Ви търсят сумата заедно с всички лихви и разноски. Вие трябва да прецените дали има смисъл да погасявате въпросния кредит или не.
«Р. Красимирова» на 25.05.2013 в 14:08 часа: Здравейте, преди време Ви писах за тормоз от страна на С.Г. Груп за задължение към мобилен оператор от преди повече от 3 години. От отговора Ви разбрах, че е погасено по давност. От няколко дни обаче се обаждат по телефона представяйки се за предсъдебна инстанция нямаща нищо общо с С.Г. Груп. Те твърдят, че според чл. 99 от ЗЗД този 3 годишен срок не важи. Какво следва да направим?
И другият ми въпрос е: Днес на вратата ми дойде представител на С.Г.Груп търсейки съпруга ми за задължение към Глобул от преди повече от 10 години, връчи ми едно уведомление за цесия и пак според този чл.99 ми каза, че задължението не се погасява по давност, заплашвайки, че след 30-ти този месец да очакваме ЧСИ.
Предварително благодаря за съвета Ви!
Отговор от Вълев: В чл. 99 от ЗЗД е уредена възможността да се прехвърли едно вземане от едно лице на друго чрез договор за цесия. Това действие не прекъсва давността - чл. 116 от ЗЗД.
«Р. Красимирова» на 27.05.2013 в 20:09 часа: Благодаря Ви за отговора. Днес отново се обадиха и се оказа, че фирмата на която С.Г. Груп е прехвърлила задължението се казва "Иновативни финанси" представяйки се за предсъдебна и съдебна институция. Казали са, че ще ни изпратят призовка на стария ни адрес. Задължението ни е погасено по давност, но от останалите коментари разбрах, че това няма как да се признае служебно, ако не подадем жалба. Възможно ли, да бъде изпратена такава призовка и тъй, като не живеем там да бъде заведено дело без дори да разберем и съответно да не успеем в срок да обжалваме.
Отговор от Вълев: Могат да се представят за когото си искат, но такова нещо като "предсъдебна" инстанция не съществува. Гражданско процесуалния кодекс дава достатъчно гаранции, за да гарантира участието Ви в евентуален процес срещу Вас и стига да живеете по адреса си на лична карта, съдът ще Ви призове и там.
«Станев» на 29.05.2013 в 15:26 часа: Привет много се радвам че открих вашия сайт имам следното питане:
Имам не изплатен кредит които е от около 2006-та в размер на 524 лв. Не съм имал възможност да го плащам и не съм го платил. Сега искам да погася това задължение като имам възможност. Имам запорно на заплатата от съдя изпълнител с дата 01.7.2009 главницата е 524 лв. стъпило в сила 30.04.2012. Със всичките такси и разноски искат да платя 1,256.13 лв. +/- 50 лв. Какво мога да направя за да облекча сумата има ли давност или не ? Какво бихте ме посъветвали. Благодаря предварително.
Отговор от Вълев: По описаната от Вас ситуация не смятаме, че част от задължението Ви е погасено по давност. Тук "Погасителна давност по изпълнителни дела" сме отговорили на въпроса за давностните срокове по изпълнителните дела.
Може би най-добрият вариант е да платите колкото Ви е възможно по-бързо, за да не Ви се трупат повече лихви и разноски.
«анелия стойнева» на 11.06.2013 в 19:13 часа: Здравейте!
Получихме Уведомление от Софийския районен съд за дело по Топлофикация за стари задължения. Не знам за какво ни викат в съда, но нашите стари задължения са с изтекъл срок на давност и даже от Топлофикация ни изпратиха сметка този месец, че дължим сума само за изминалия отоплителен сезон. В системата проверка на сметки старите ни задължения не фигурират, имаме задължение само за този отоплителен сезон. Възможно ли е Топлофикация да е завело дело при това положение и какво да направим, ако е така?
Благодаря Ви предварително!
Отговор от Вълев: Когато топлофикационното дружество заведе дело за неплатени сметки ги изключва от справката, която може да правите за Вашите задължения. Най-вероятно срещу Вас е образувано дело. Важно е да знаете, че давностните срокове не се прилагат служебно от съда. Съветваме Ви да се обърнете към адвокат, който да прецени кой е най-целесъобразният ход във Вашето положение, след като се запознае с документите по случая. Ако желаете може да се обърнете към кантората ни за правна помощ и съдействие.
«Владимир Колев» на 16.06.2013 в 18:46 часа: Здравейте.Имам следния проблем със банка Алианц.През 2006 година взех на лизинг лек автомобил от"Аутобохемия"АД.Поради ред причини съм внесъл само 6 погасителни вноски,след което автомобила ми беше отнет от банка Алианц.През 2012 г получих призовка за доброволно изпълнение от съда,след което заведох дело че не дължа тази сума.Но загубих делото на 1–ва инстанция.Поради липса на средства не обжалвах на 2–ра инстанция.Питането ми е дали е изтекъл въпросния давностен срок и какви действия мога да предприема от тук нататък.Предварително благодаря за отговора.Поздрави за чудесния сайт.
Отговор от Вълев: От момента на издаване на изпълнителния лист започва да тече нова погасителна давност върху него. Тук "Погасителна давност по изпълнителни дела" може да прочетете за проблемите на погасителната давност след приключване на делото. В момента се очаква тълкувателно решение, в което да се даде категорично решение как точно да се прилага погасителната давност след образуване на изпълнително дело - новия давностен срок да започва да тече от момента на прекратяване на делото или от последното действие по изпълнителното дело.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час