Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Трудов договор със срок за изпитване

от 10.09.2011

ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ
Чл.70 от Кодекса на труда

Трудовият договор със срок за изпитване е един от видовете трудови договори. Той е уреден в чл. 70 от КТ. Според чл. 70, ал.1 от КТ, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Важно е да се отбележи, че текстът „когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява” предполага конкретна индивидуална преценка на възможностите на работника или служителя в самия трудов процес, независимо от документите за налично образование и придобита специалност. А това означава, че трудов договор със срок за изпитване може да се сключва за всяка една работа, а не само за неквалифицирана работа.

По същите съображения трудов договор със срок за изпитване е допустим за всяка една работа и когато срокът за изпитване се уговаря в полза на работника или служителя.

Уговорката на срок за изпитване трябва да бъде изразена ясно и недвусмислено по начина, по който се уговаря сключването на трудовия договор, т.е. писмено.

Трябва изрично да се посочи в чия полза е уговорката. Ако в договора е казано само, че се сключва с уговорка за изпитване, без да се казва в чия полза е уговорката, смята се, че тя е в полза на двете страни.

В чл. 70, ал.1 от КТ се определя максимална продължителност на срока за изпитване – 6 месеца. Тази правна норма е императивна. Поради това, ако е уговорен по-дълъг срок, уговорката е валидна само за 6 месеца.

Според чл. 70, ал.5 от КТ за една и съща работа с един и същи работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Поради това, ако е сключен трудов договор със срок за изпитване по-кратък от 6 месеца, не е допустимо след това с нов договор или с допълнително споразумение срокът да се увеличава.

Трудов договор със срок за изпитване може да се сключи само при първоначално постъпване на работника или служителя на работа при определен работодател за определена работа. По трудов договор, сключен без срок за изпитване, по който работникът или служителят вече е работил известно време, не може допълнително да се уговаря срок за изпитване.

Съгласно чл. 70, ал.3 от КТ през времето на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор – относно работното време, заплащането на труда, спазването на трудовата дисциплина и пр.

В чл. 70, ал.4 от КТ се определя, че в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

Трудовият договор със срок за изпитване е неокончателен договор. Съгласно чл. 71, ал.1 от КТ до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Всъщност въпросът не е само за предизвестието. По-важно и по-съществено в случая е това, че прекратяването на договора е възможно по свободна преценка на работодателя, без да е необходимо да е налице някакво основание за прекратяване на договора, каквото се изисква за прекратяване на окончателните трудови договори. Освен това, при прекратяване на договора по чл. 71, ал.1 от КТ работникът или служителят не се ползва от специалната закрила при прекратяване на окончателните трудови договори по чл. 333 от КТ.

Този лек начин на прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване дава възможности на работодателя и да злоупотребява с тази правна възможност. Най-честият начин на злоупотреба е сключването на такива договори един след друг, сключването на така наречените верижни договори със срок за изпитване. При по-старата редакция на чл. 70 от КТ това беше възможно и се практикуваше масово. С изменението на чл. 70 от КТ по ДВ, бр.25 от 2001 г. обаче това вече е недопустимо. Сега уговорката на срок за изпитване във втория по ред трудов договор със срок за изпитване за една и съща работа с един и същи работник или служител в едно и също предприятие е недействителна, т.е. счита се, че договорът е без уговорка за изпитване.

Друг начин на злоупотреба от страна на работодателя е следната хипотеза – работодателят предлага повишение на работника или служителя, с изменение на заеманата от него длъжност, като се сключва нов трудов договор, в който е включен срок за изпитване. Така един счетоводител може да бъде повишен на длъжност „главен счетоводител” и на следващия ден да бъде уволнен на основание чл. 71, ал.1 от КТ по свободна преценка на работодателя.

Съгласно чл. 71, ал.2 от КТ, ако трудовият договор със срок за изпитване не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване, той се смята за окончателно сключен. От този момент нататък той не може да бъде прекратяван по чл. 71, ал.1 от КТ.

Като окончателен трудов договор, той остава да съществува било като срочен трудов договор, било като договор за неопределено време – според това, какво страните са уговорили по този въпрос.


Статията е изготвена от
екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«Дончо» на 29.09.2011 в 16:26 часа: Имам един въпрос, на 20.09.2011 г. ми изтече срочния договор, питах счетоводителката ми как стои въпроса с него и тя ми каза че се подновява автоматично на безсрочен без да се подписвам никъде. Обаче на 27.09.2011 г. ми потрябва бележка за банката и там е написано че съм със срок на изпитване до 20.09.2011 г. След което я питах какво е това и тя ми обясни че договор със срок на изпитване е различно със безсрочен договор. Но аз съм си на работа. Как да разбирам това и на какъв договор съм сега?
Отговор от Вълев: За да можем да отговорим на Вашия въпрос е необходимо да ни съобщите следното:
-на коя дата е сключен трудовият Ви договор,
-трудовият Ви договор срочен ли е или е за неопределено време, ако е срочен за какъв срок е
-в договора Ви има ли уговорка за изпитателен срок и ако има какъв е този срок
-през време на изпитателния срок работили ли сте през всички работни дни или сте ползвали някакъв вид отпуск, ако сте ползвали отпуск - колко дни е бил той
-преди този трудов договор имали ли сте друг трудов договор с изпитателен срок със същия работодател и за същата работа.
«Нина» на 02.11.2011 в 10:22 часа: Аз също имам сключен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца. Договорът ми е сключен на 02.05.2011 реално от 03.05.2011 съм редовен работник,след изтичането на 6 месечния ми изпитателен срок, което е днес 02.11.2011 имам желание да прекратя трудовият си договор. Какво е законовото ми право да прекратя трудовите си взаимоотношения с фирмата, в която съм назначена, необходимо ли ми е предизвестие и какъв фурмоляр трябва да попълня?
Отговор от Вълев: Начинът, по който можете да прекратите трудовото си правоотношение, зависи от това дали клаузата за изпитване е във ваша полза. Ако тя е само в полза на работодателя, не можете да се възползвате от нея и можете да прекратите трудовия си договор по правилата на чл. 326 или чл. 327 от КТ в зависимост от обстоятелствата. Ако имате допълнителни въпроси или желаете по-изчерпателен отговор можете да изпратите онлайн запитване, на което ще Ви отговорим по-цялостно или да позвъните на нашите телефони.
«Руска Тодорова Димитрова» на 03.11.2011 в 18:52 часа: Здравейте! Спешно се нуждая от отговора ви на следния казус, в който се намирам в момента. Трудовият ми договор е сключен на основание чл.68 ал.1 т.1 от КТ във връзка с чл. 70 - изпитателен срок от 03.10.2011г. до 31.10.2011 - без в договора да е упоменато в чия полза е сключен . В момента съм в болнични от 25.10. до 11.11.2011г. Работодателят ми ме притиска да подпиша заповедта си за освобождаване от работа. Има ли това право, тъй като болничните ми са отпреди датата за освобождаване? На колко дни болнични имам право в тази ситуация - след като договора ми е изтекъл на 31.10. - аз не искам да го подпиша - имам ли право да му отказвам и колко е максималният срок за моя отказ? Какви права имам при този вид трудов договор?
Благодаря ВИ предварително .
Отговор от Вълев: Когато имате сключен договор със срок на изпитване и излезете в отпуск по болест, изпитателният срок се удължава с времето, през което сте била в болнични. Това означава, че след като се върнете на работа на 11.11.2011г. изпитателният срок по вашето трудово правоотношение още няма да е изтекъл.
Ако желае работодателят Ви или Вие (след като в трудовия договор не е определено в чия полза е изпитателният срок) можете да прекратите трудовото правоотношение на основание чл.71,ал.1 от КТ до изтичане на изпитателният срок.
Правото Ви на болнични не е ограничено от закон, а се определя от заболяването Ви.
Вашият работодател може да иска от Вас да подпишете, че сте получила заповедта за уволнение. Ваше право е да откажете, той обаче може да Ви я връчи при отказ.
По трудовия договор със срок на изпитване имате всички права и задължения каквито и по окончателния трудов договор с изключение клаузата за изпитване.
«Руска Тодорова Димитрова» на 04.11.2011 в 15:31 часа: Много ВИ благодаря за отговора - бих искала да ВИ попитам , когато си подпиша заповедта за освобождаване и с която вече дефакто съм освободена от работа - имам ли право да представя нов болничен лист след като предният вече е изтекъл , тъй като заболяването ми предполага около месец до възстановяването ми ? По какъв начин мога да бъда сигурна , че болничните ми се носят и представят в НОИ ? На 25.10.11 постъпих в болница и работодателят ме уведоми , че ще ме освободи от работа , защото не може без служител , който да изпълнява работата , за която съм назначена . Благодаря ВИ предварително .
Отговор от Милованова: Имате право да представите пред работодателя си болнични листа за период до 75 календарни дни след прекратяване на трудовото Ви правоотношение. Работодателят е длъжен да ги представи пред НОИ, а ако не го направи можете да се обърнете към съответната Инспекция по труда, която ще го задължи да изпълни това свое задължение като може да му наложи и санкция.
Може да направите справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО на интернет страницата на НОИ. За целта трябва да имате персонален идентификационен код – можете да го вземете от НОИ, ако нямате или сте го загубили.
«Силвия» на 16.11.2011 в 08:44 часа: Имаме служител на срудов договор със срок за изпитване до 18.11.2011 г. В момента е в болнични до 23.11.2011 г., изпитателния срок по трудовото правоотношение няма да е изтекъл. Въпроса ми е, как процедирам след като съм подала информация в НАП, че договора е до 18.11.2011 г.? Благодаря Ви предвирително!
Отговор от Вълев: Трудовият договор със срок на изпитване се обявява в НАП като окончателен трудов договор - срочен или безсрочен. С изтичане на изпитателния срок не се сключва нов трудов договор, а по силата на закона той се трансформира в окончателен такъв.
«Василева» на 23.11.2011 в 13:22 часа: Пример: Ако договорът ти е със срок на изпитване ,може ли преди да изтече да премине на постояннен.От скоро се занимавам с това.Моля Ви отговорете ми.
Отговор от Вълев: Не, клаузата за изпитване е част от договора и без да бъде изменена няма как договорът да се трансформира в окончателен преди изтичането изпитателния срок.
«гергана» на 23.11.2011 в 22:32 часа: С договор за изпитване съм .Преди изтичането му излизам в отпуск по болест. По време на болничните ръководителя ми прекратява договора .Как става прекратяването на договор за изпитване? Може ли по време на болнични това да стане? Обяснете ми процедурата по прекратяване.Моля!!!.Благодаря.
Отговор от Вълев: При прекратяване на трудов договор със срок на изпитване на основание клаузата за изпитване работникът или служителят не може да се ползва от защитата на чл. 333 от КТ. Работодателят Ви може да Ви връчи заповедта и по време на болнични. От този момент договорът Ви се счита за прекратен.
«Гергана» на 24.11.2011 в 22:43 часа: Как трябва да стане връчването - лично или .. .аз не съм получила връчване значи още съм на работа?
Отговор от Вълев: Връчването може да стане лично или по пощата с писмо с обратна разписка. Заповедта влиза в сила от момента на връчване.
«Ваня Миладинова» на 25.11.2011 в 12:07 часа: Възможно ли е трудов договор,сключен на основание чл.70, във връзка с чл.67, ал.1 т.1 ,преди изтичане на срока на договора ,чрез сключване на допълнително споразумение между страните да се превърне в срочен трудов договор?
Отговор от Вълев: Трудовият договор може да бъде срочен или за неопределено време, така че всеки трудов договор със срок на изпитване е или срочен или за неопределено време. Срокът за изпитване е елемент от трудовия договор, който не е част от задължителното му съдържание и може да се определя свободно от страните в законоопределените граници. Няма пречка след като е сключен трудов договор със срок на изпитване между работника или служителя и работодателя да се сключи нов трудов договор по всяко време стига страните да са съгласни.
«Ваня Миладинова» на 25.11.2011 в 15:59 часа: Договорът е за неопределено време с 6-месечен изпитателен срок .Възможно ли е с доп. споразумение по чл.119 от КТ преди изтичане на изпитателния срок да стане срочен напр. до края на годината.?
Благодаря предварително!
Отговор от Вълев: Няма пречка след като е сключен трудов договор със срок на изпитване между работника или служителя и работодателя да се сключи нов трудов договор по всяко време стига страните да са съгласни.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час