Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Трудов договор със срок за изпитване

от 10.09.2011

ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ
Чл.70 от Кодекса на труда

Трудовият договор със срок за изпитване е един от видовете трудови договори. Той е уреден в чл. 70 от КТ. Според чл. 70, ал.1 от КТ, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Важно е да се отбележи, че текстът „когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява” предполага конкретна индивидуална преценка на възможностите на работника или служителя в самия трудов процес, независимо от документите за налично образование и придобита специалност. А това означава, че трудов договор със срок за изпитване може да се сключва за всяка една работа, а не само за неквалифицирана работа.

По същите съображения трудов договор със срок за изпитване е допустим за всяка една работа и когато срокът за изпитване се уговаря в полза на работника или служителя.

Уговорката на срок за изпитване трябва да бъде изразена ясно и недвусмислено по начина, по който се уговаря сключването на трудовия договор, т.е. писмено.

Трябва изрично да се посочи в чия полза е уговорката. Ако в договора е казано само, че се сключва с уговорка за изпитване, без да се казва в чия полза е уговорката, смята се, че тя е в полза на двете страни.

В чл. 70, ал.1 от КТ се определя максимална продължителност на срока за изпитване – 6 месеца. Тази правна норма е императивна. Поради това, ако е уговорен по-дълъг срок, уговорката е валидна само за 6 месеца.

Според чл. 70, ал.5 от КТ за една и съща работа с един и същи работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Поради това, ако е сключен трудов договор със срок за изпитване по-кратък от 6 месеца, не е допустимо след това с нов договор или с допълнително споразумение срокът да се увеличава.

Трудов договор със срок за изпитване може да се сключи само при първоначално постъпване на работника или служителя на работа при определен работодател за определена работа. По трудов договор, сключен без срок за изпитване, по който работникът или служителят вече е работил известно време, не може допълнително да се уговаря срок за изпитване.

Съгласно чл. 70, ал.3 от КТ през времето на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор – относно работното време, заплащането на труда, спазването на трудовата дисциплина и пр.

В чл. 70, ал.4 от КТ се определя, че в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

Трудовият договор със срок за изпитване е неокончателен договор. Съгласно чл. 71, ал.1 от КТ до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Всъщност въпросът не е само за предизвестието. По-важно и по-съществено в случая е това, че прекратяването на договора е възможно по свободна преценка на работодателя, без да е необходимо да е налице някакво основание за прекратяване на договора, каквото се изисква за прекратяване на окончателните трудови договори. Освен това, при прекратяване на договора по чл. 71, ал.1 от КТ работникът или служителят не се ползва от специалната закрила при прекратяване на окончателните трудови договори по чл. 333 от КТ.

Този лек начин на прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване дава възможности на работодателя и да злоупотребява с тази правна възможност. Най-честият начин на злоупотреба е сключването на такива договори един след друг, сключването на така наречените верижни договори със срок за изпитване. При по-старата редакция на чл. 70 от КТ това беше възможно и се практикуваше масово. С изменението на чл. 70 от КТ по ДВ, бр.25 от 2001 г. обаче това вече е недопустимо. Сега уговорката на срок за изпитване във втория по ред трудов договор със срок за изпитване за една и съща работа с един и същи работник или служител в едно и също предприятие е недействителна, т.е. счита се, че договорът е без уговорка за изпитване.

Друг начин на злоупотреба от страна на работодателя е следната хипотеза – работодателят предлага повишение на работника или служителя, с изменение на заеманата от него длъжност, като се сключва нов трудов договор, в който е включен срок за изпитване. Така един счетоводител може да бъде повишен на длъжност „главен счетоводител” и на следващия ден да бъде уволнен на основание чл. 71, ал.1 от КТ по свободна преценка на работодателя.

Съгласно чл. 71, ал.2 от КТ, ако трудовият договор със срок за изпитване не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване, той се смята за окончателно сключен. От този момент нататък той не може да бъде прекратяван по чл. 71, ал.1 от КТ.

Като окончателен трудов договор, той остава да съществува било като срочен трудов договор, било като договор за неопределено време – според това, какво страните са уговорили по този въпрос.


Статията е изготвена от
екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«nikolai matev matev» на 25.04.2012 в 12:59 часа: Искам да знам дали мога да изтегля кредит от банка, като трудовият ми договор е по член 119 от Кодекса на труда?

Отговор от Вълев: В чл. 119 от КТ се казва следното: Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.
Това не определя трудовото Ви правоотношение, само казва как може да се изменя.
Дали обаче можете да теглите кредит от банка го определя самата банка, така че какъвто и да е трудовият Ви договор, най-добре направо се консултирайте с банката.
«Красимир» на 26.04.2012 в 12:47 часа: Здравей те!
Искам да попитам.
Работя в фирма със срок на изпитване 6 месеца
Срокът на предизвестието е еднакъв и за двете страни 30 дни.
Намерих си по-хубава
Въпроса ми е как мога да напусна?
Отговор от Вълев: "Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване"
Тук сме отговорили на този въпрос. Ако имате допълнителни въпроси можете да ни ги зададете като използвате он лайн формата за запитване.
«таня» на 27.04.2012 в 17:15 часа: Здравеите , въпроса ми е следния от 5 години работя в БДЖ кондуктор на постоянен договор съм, днес ми се предлага да подпиша нов срочен догово чл67 за 45 дни изпитателен един вид , и след тези 45 дена ако ме освободят аз губя ли правата които съм имала когато съм била на постопянен тр (дог.да БТ и от там 6 месец ада си получавам обещетение) . какво да правя да подписвам ли срочния или ако решат да ме съкратят сега когато съм на Постоянен???
Отговор от Вълев: Може да прочетете този наш отговор на почти същия въпрос:
"Допълнително споразумение със срок на изпитване по чл. 70 от КТ"
Защо да подпишете нов "сочен договор" - не сте ли на безсрочен? по чл. 67ал. 1. т. 1 или по т. 2 от КТ е договорът, който искат да подпишете.
За правото на парично обезщетение може да прочетете чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване и ако имате нещо неясно можете да ни го поставите като онлайн запитване.
«таня» на 01.05.2012 в 15:11 часа: договора ми е безсрочен в момента , ако склуча срочен договор след изтичането му и се прекрати чл71 1 какво следва за мен , отивам на борсата или нямам това право , Въпроса е такъв защото незнам дали ако си остана на постояния няма да бъда пак съкратена.,а и ако откажа предложеният ми срочен договор , ще има ли някавви псоледствия за мен..?да ме уволнят
Отговор от Вълев: Както написах в предишния отговор относно това какво следва при прекратяване можете да го прочетете в чл. 54а и следващите от Кодекса са социално осигуряване.
Относно последиците Ви копирах препратка към наш отговор на почти същия въпрос.
«Цветелина Георгиева» на 05.05.2012 в 17:42 часа: Добър ден!
Имам един въпрос- на трудов договор съм по чл.70 с изпитателен срок 6 месеца от 08.11.2011г, срокът трябва да изтече на 09.05.2012г. Как по-точно става безсрочен трудовият договор и за колко дни преминава от изпитателен в постоянен трудов договор.
Въпросът ми е относно желанието ми да излезна в отпуск, но когато съм в безсрочен договор- тоест да не ме уволнят без предизвестие затова, че искам отпуск?!

Отговор от Вълев: След изтичане на изпитателния срок трудовият договор по силата на закон се превръща в окончателен. Имайте предвид, че с дните през които работникът е бил в отпуск (по болест, неплатен отпуск, платен отпуск и др.) изпитателният срок се удължава.
«Илиана Александрова» на 08.05.2012 в 11:26 часа: Здравейте, Имам следната хипотеза: имам сключен договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда за срок от 4 месеца. Съществува ли легална форма, според която работодателят да прекрати изпитателния срок предварително, а работникът да остане на работа за неопределено време на основание чл.67, ал.1?
Отговор от Вълев: Ако става дума работодателят да се откаже от изпитателния срок преди изтичането му, то това ще бъде много рядко срещана хипотеза, но не виждам законова пречка да го направи. Може да се подпише едно допълнително споразумение към трудовия договор, с което да се измени трудовото правоотоншение на такова за неопределено време без клауза за изпитване.
«Катя» на 08.05.2012 в 11:39 часа: Здравейте!Договора ми е на основание чл. 68 ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ по заместване с изпитателен срок 6 месеца в полза на работодателя. Оказа се, че съм бременна и ползвах 14 дневен болничен, след което постъпих в болница и предадох втори едномесечен болничен. Казаха ми, че след като изтече, ще ме махнат от работа. Имат ли това право? Не мога ли да остана до края на тези 6 месеца и след това да ме махнат? Могат ли да ме уволнят по време на болничен ако предам нов след изтичането на последния?
Отговор от Вълев: Закрилата, която дава чл. 333 от КТ е за точно изброените в текста хипотези, за съжаление във Вашия случай ако Ви прекратят трудовото правоотношение на основание изпитателния срок, не попадате в тези случаи и могат да Ви уволнят на основание чл. 71 ал. 1 от КТ дори и бременна по време на болничен.
«Тихомир Маринов» на 12.05.2012 в 16:55 часа: Здравейте, моля ако можете да ми кажете за конкретния случай точна информация.
А той е: Имам придобит трудов стаж 10г. и 7м. Осигуряван съм редовно последните 15 месеца, като по справката за осигуровки издадена ми от работодателя е средно около 1100 лв брутно възнаграждение.
За този период съм имал двама работодатели ,като с последния съм работил само 4 дена и бях освободен по чл.71 ал.1 .Въпросът ми е какъв е размера на обезщетението от НОИ за безработица .Мога ли да се възползвам 60 на сто от среднодневното възнаграждение .Притеснява ме фактът че последния ми трудов договор е само за 4 дни.
Благодаря предварително за отговорите.
Отговор от Вълев: Не виждам законова пречка да се възползвате от обезщетение за оставане без работа. Тук значение за размера има дали сте упражнявали това Ваше право през последните 3 години и какъв е средноосигурителния Ви доход за последните 24 месеца.
«кики» на 18.05.2012 в 17:29 часа: Здравейте,бях освободена от работа по Чл.71,в заповедта ми пише Чл.71,т. 1,при опит за регистрация в НОИ за обезщетение,ми отговориха,че на заповедта трябвало да пише Чл71,ал.1,въпроса ми е точка едно или алинея 1 е правилнто и има ли значение
Отговор от Вълев: Чл. 71 от КТ има само алинеи и би следвало да пише чл. 71 ал. 1 от КТ, но това е очевидна техническа грешка и не смятам, че е основание да Ви откажат регистрация в бюрото по труда, тъй като чл. 71 няма т. 1, която да предполага различно основание.
«Чавдар» на 18.05.2012 в 18:00 часа: Здравейте,при мен казуса е следният - на трудов безсрочен договор съм от 2г,миналия месец го преподписах,тъй като предния ми договор бе с подпис на лице което вече не е служител на фирмата."Проблема " е ,че отново договора е по чл.70 ,а дефакто нито една клауза не е променена - и двата договора са идентични!Предварително благодаря за отговора!
Отговор от Вълев: Кодексът на труда е категоричен по този въпрос. За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Ако бъде сключен повторно клаузата за изпитване е недействителна и трудовият договор се счита за окончателен без срок за изпитване.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час